Online archiv

Autor: Radmila Dačevová

Od smajlíka po formativní hodnocení

Radmila Dačevová, 6/2022
Se školní výukou je neodmyslitelně spojeno hodnocení. Jeho hlavním cílem je určit kvalitu a výkon žáka, tedy úroveň jeho kompetencí – vědomostí, dovedností a postojů.

Jde to jinak

Radmila Dačevová, 3/2022
Definovat alternativní metody vzdělávání je úkol nelehký. Každý si představí něco jiného. A co bylo dříve vnímáno jako alternativní, je s postupem času chápáno coby běžné. Odborná literatura říká, že alternativní metody mají tvořivý charakter, jsou spojené s badatelskou a uměleckou tvůrčí činností, při níž se vytvářejí nové postupy, realizují projekty, umělecké výtvory apod. Obecně lze říci, že jde o metody, jež uplatňují princip svobody, činnosti a tvořivé aktivity.

Step by Step

Radmila Dačevová, 1/2022
Vzdělávací program Začít spolu je jedním z alternativních pedagogických modelů. Jak z názvu vyplývá, prosazuje vzdělávání společně s rodiči, kteří jsou bráni jako rovnocenní partneři. Pokud máte potřebu podílet se alespoň částečně na výuce svých dětí a nechcete je vzdělávat doma, je pro vás program vhodnou alternativou.

Partneři, ne soupeři…

Radmila Dačevová, 10/2021
Téma spolupráce rodičů a školy se čím dál častěji dostává do povědomí a zájmu veřejnosti. Kladný vztah mezi rodinou a školou není samozřejmostí. Je to složitý proces, který ovlivňuje řada podmínek. Buduje se postupně jasnými požadavky, vstřícnou komunikací a přátelskou atmosférou.