Online archiv

Autor: Radmila Dačevová

Marťánkování aneb genetická metoda čtení

Radmila Dačevová, 8/2022
Písmenka provázejí děti od jejich útlého věku. To, že malé čtenáře baví a zajímají se o ně, dokládá fakt, že většina dětí se při zápise do základní školy umí podepsat hůlkovým písmem nebo pozná některé tvary písmen. Výjimkou nejsou ani děti, které umějí číst.

Od smajlíka po formativní hodnocení

Radmila Dačevová, 6/2022
Se školní výukou je neodmyslitelně spojeno hodnocení. Jeho hlavním cílem je určit kvalitu a výkon žáka, tedy úroveň jeho kompetencí – vědomostí, dovedností a postojů.

Jde to jinak

Radmila Dačevová, 3/2022
Definovat alternativní metody vzdělávání je úkol nelehký. Každý si představí něco jiného. A co bylo dříve vnímáno jako alternativní, je s postupem času chápáno coby běžné. Odborná literatura říká, že alternativní metody mají tvořivý charakter, jsou spojené s badatelskou a uměleckou tvůrčí činností, při níž se vytvářejí nové postupy, realizují projekty, umělecké výtvory apod. Obecně lze říci, že jde o metody, jež uplatňují princip svobody, činnosti a tvořivé aktivity.

Step by Step

Radmila Dačevová, 1/2022
Vzdělávací program Začít spolu je jedním z alternativních pedagogických modelů. Jak z názvu vyplývá, prosazuje vzdělávání společně s rodiči, kteří jsou bráni jako rovnocenní partneři. Pokud máte potřebu podílet se alespoň částečně na výuce svých dětí a nechcete je vzdělávat doma, je pro vás program vhodnou alternativou.

Partneři, ne soupeři…

Radmila Dačevová, 10/2021
Téma spolupráce rodičů a školy se čím dál častěji dostává do povědomí a zájmu veřejnosti. Kladný vztah mezi rodinou a školou není samozřejmostí. Je to složitý proces, který ovlivňuje řada podmínek. Buduje se postupně jasnými požadavky, vstřícnou komunikací a přátelskou atmosférou.