Online archiv

Vydání: 1/2005

Není už čas na návštěvu logopeda?

Renata Špačková; MŠ Trnava.Ivan Krejčí, 1/2005
RODIČŮM PRVŇÁKŮ A PŘEDŠKOLÁKŮDůležité je, aby rodiče rozvíjeli řeč dětí jako celek, podporovali jejich zájem o komunikaci, předčítali jim pohádky, rytmizovali jednoduchá říkadla, zpívali si či jen vyprávěli své denní zážitky.

Odchylná sexuální orientace dětí a dospívajících - přehlížený problém?

RNDr. Dominik Dvořák, 1/2005
Právě před rokem, na počátku ledna 2004, byla zavražděna třináctiletá školačka. Trvalo více než půl roku, než policie našla viníka - jejího stejně starého spolužáka, zřejmě trpícího závažnou formou parafilie, odchylky v zaměřenísexuality (neboli sexuální deviace).

Umění komunikace ve škole

Daniela Kramulová, 1/2005
Dnešní škola sice ztratila"monopol"na předávání znalostí, o to víc vystupuje do popředí její role v rozvoji osobnosti a sociálních dovedností žáků. Změnilo se i postavení učitele: značně vzrostly nároky na jehokomunikační schopnosti.

Talent potřebuje rozvíjet odmala

Daniela KramulováMatra Jedličková, 1/2005
Své mimořádné nadání uplatní dvě až tři procenta populace. Odborníci se však domnívají, že výrazně talentovaných lidí je ve skutečnosti až desetkrát víc. Jen nedostali příležitost...Výrazněji nadané děti už v předškolním věku většinou tíhnou k určitým aktivitám, v některých oblastech předčí své vrstevníky, ale zároveň mohou být v jiných pozadu.

Marie Nováková: Hranice si dáváme sami

Zuzana FojtíkováMarta Jedličková, 1/2005
Mgr. Ing. Marie Nováková je místopředsedkyní Etického fóra České republiky, a protože převážnou část svého života učila, působí - jak jinak - v jeho pedagogické sekci.Když se mi žák svěří:"Já bych jednou rád něco změnil, ale podívejte se na mě, nemám šanci."Vždycky říkám, nemůžeš jenom to, co si sám určíš.

Strava pro zdraví - 12 evropských kroků ke zdravé výživě

Daniela Kramulová, 1/2005
Krok 10:Jestliže konzumujete alkohol, omezte jeho příjem maximálně na dvě dávky denně (každý s obsahem 10?g alkoholu).V České republice abstinuje zhruba třináct procent obyvatel, o procento víc jich pije denně, největší počet oslovených považuje svoji konzumaci alkoholu za občasnou či příležitostnou. Tedy žádný důvod ke znepokojení. Ovšemtím, co přimělo Světovou zdravotnickou organizace (WHO) k formulaci desátého výživového doporučení obyvatelům Evropy, byly patrně výsledky průzkumu, který provedla v letech 1997/98 a z něhož vyplynulo, že se prudce zvyšujepočet patnáctiletých každodenních konzumentů alkoholu. Více než polovina chlapců pije denně v Řecku, následují je dospívající Angličané, na třetím místě figuruje třicet dva procent patnáctiletých Čechů. Stejnou příčku zaujímajíi naše děvčata, denně jich pije devatenáct procent. Alespoň jednou týdně pije šestnáct procent našich třináctiletých dětí.Úloha alkoholu v životě dospělého už tak jednoznačně záporná není. Nadměrné pití, za něž je považována konzumace více než 60?g alkoholu denně, může u citlivých osob vyvolat jaterní cirhózu, zánět slinivky břišní či poruchysrdečního rytmu.Alkohol v malém množství však má účinky spíše příznivé: aperitiv před a pivo po jídle povzbuzuje trávení, kardiologové zase oceňují ochranný vliv malého množství pravidelně konzumovaného alkoholu před srdečně cévnímichorobami (např. publikace Zuzany Urbanové a Milana Šamánka Pít či nepít? s podtitulem Pití vína a srdeční infarkt). Jednoznačně se však shodují, že muži by měli s pitím (nejlépe vína) začít nejdříve mezi dvaceti a třicetilety, ženy, které jsou po celé fertilní období chráněny před kardiovaskulárními chorobami ženskými hormony, mohou využívat ochranného efektu malé dávky alkoholu o dvacet let později. Souvislost mezi pravidelným pitím vína anízkou úmrtností na srdečně cévní choroby vstoupila do povědomí jako tzv. francouzský paradox. Neurologové zase připouštějí, že malé množství alkoholu ve starším věku zlepšuje mentální schopnosti, snižuje riziko Alzheimerovy iParkinsonovy choroby. Alkohol způsobuje vylučování serotoninu v mozku a může příznivě ovlivnit psychický stav. To ovšem bývá velmi dvojsečná a nebezpečná zbraň u osob trpících nejrůznějšími komplexy.WHO doporučuje jako bezpečnou denní dávku 20?g alkoholu, kardiologové považují za srdci prospěšných i 30 až 40?g denně (např. dvě až čtyři dl vína). Ženy mají oproti mužům sníženou toleranci k alkoholu (kvůli nižšíaktivitě alkoholdehydrogenázy v zažívacím traktu, menšímu objemu těla, většímu relativnímu poměru tuku a nižšímu obsahu vody), proto by se měly držet spíše nižší, WHO doporučované hranice. Pít se zásadně nemá v těhotenství, přikojení a v případě alkoholismu v rodině.

Nabídka vzdělávacích kurzů

1/2005
*Kurzy pro hlavní vedoucí letních táborů a zotavovacích akcí. Obsahem kurzu je organizační, ekonomické a programové zajištění, ochrana zdraví a bezpečnost a základní předpisy pro zotavovací akce. Na závěr kurzu účastníciobdrží osvědčení s dobou platnosti 5 let pro funkci hlavního vedoucího zotavovací akce. Rozsah 26 hod., účastnický poplatek je 1 300?Kč . Termíny jednotlivých kurzů: 21.-23. 1. Praha; 18.-20. 3. Praha; 6.-8. 5. Praha; 17.-19.6. Praha.*Kurzy výchovy vedoucích - odborné minimum. Šestidenní vzdělávací program podle schválené Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je určen především pro nestátní neziskové organizace. Na závěr kurzu obdržíúčastník osvědčení bez omezení platnosti. Rozsah 40 (2x20) hod., účastnický poplatek je l 100 Kč. Termíny jednotlivých kurzů: 4.-6. 2. a 11.-13. 3. Praha; 29. 4.-1. 5. a 3.-5. 6. Praha.*Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě (v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., podle něhož provozovatelškoly v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu. Rozsah 42 hod., účastnický poplatek je l 800 Kč. Termíny jednotlivých kurzů: 6.-10. 4.; 8.-12. 6. Praha.

Leváci a praváci

1/2005
Asociace předškolní výchovy a Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha zvou na setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem na téma Lateralita - problematika funkčnosti a významu pravé a levé hemisféry. Termín: 11. února 2005 od 13hod. Místo: PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1 (aula). Možno přijít bez přihlášení. Informace: e-mail: asociacepv@seznam.cz, www.asociace.cz.

Lyžařský tábor

1/2005
Ymca kluby - křesťanská zájmová činnost pro děti a mládež, poskytují již 14 let možnost kvalitního naplnění volného času v centru Prahy. Nabízejí MŠ Sovička, výtvarné, hudební, sportovní i tvořivé kluby, výlety, soutěže, zimní iletní tábory.Lyžařský tábor 12.-19. 3. pro děti od 6 let. Informace a přihlášky: Ymca kluby, Na Poříčí 12, Praha 1, tel.: 224 872 407, 604 842 279 (Mgr. Jitka Warausová), e-mail: ymcakluby@volny.cz

Semináře pro MŠ a ŠD

1/2005
*Management řízení z hlediska ŠD. Určeno: pro vedoucí vychovatelky ŠD. Obsah: základy personalistiky, komunikace s dospělými, práva a povinnosti vedoucí ŠD, plánování. Lektor: PaedDr. Lenka Burdíková. Místo: FZŠ Táborská,Praha 4. Termín: 11. 1. 2005 od 13.30 do 17 hod.*Jak vychovat chytré dítě. Určeno: pro učitelky MŠ a 1. st. ZŠ. Obsah: zákonitosti a úskalí časného vývoje dítěte, postupy ve výchově a vzdělávání nadaných dětí. Lektor: PhDr. Eva Vondráková.. Termín: 24. 1., 28. 2. a 21.3. od 13 do 16.30 hod.*Sportovní a moderní gymnastika a tvorba pódiových skladeb. Určeno: pro učitelky MŠ a 1. st. ZŠ, vychovatelky ŠD. Obsah: sportovní program v plánu školy, struktura cvičební jednotky, metodika nácviku pódiových skladeb.Lektor: Jana Rýdlová. Místo: MŠ Adélka, Nymburk. Termín: 26. 1. a 9. 2. od 13 do 15.30 hod.Informace a přihlášky: Kancelář o.s. PAU, ZŠ Táborská 421/45, 140 00 Praha 4-Nusle, tel.: 777 816 846 linka 34, pondělí 10-14 hod., středa a čtvrtek 14-17 hod. (K. Rýdlová, Z. Valisková), e-mail: info@pau.cz, www.pau.cz

Školská ohlédnutí: Historie školních lavic

František Morkes,Muzeum Jana A. Komenského, 1/2005
Výraznou většinu času ve škole tráví děti sezením. Proto již naši předkové věnovali značnou pozornost školním lavicím.V 19. století bylo v podstatě ukončeno období, kdy ve školách byly převážně jen dlouhé, pevné lavice pro několik žáků s vodorovnou psací deskou a pevným, netvarovaným sedákem. Konstrukcí a tvarováním školních lavic sezačali značně intenzivně zabývat nejen učitelé, ale s rozvojem školního zdravotnictví i lékaři. Nově konstruované školní lavice měly vyhovovat základním požadavkům: měly umožňovat pohodlné a zdravé sedění, měly ale umožňovat ito, aby se v lavici mohly děti postavit. Rozměry, vzdálenost a sklon psací desky pak měly vyhovovat nejen pro psaní, ale i pro čtení. Dítě nemělo být při žádné z těchto základních školních činností nuceno k nevhodnému, nebodokonce zdraví škodlivému držení těla.V posledních desetiletích 19. století, kdy byla konstrukci školních lavic věnována zcela mimořádná péče, byly již upřesněny základní parametry zdravotně nezávadných a pedagogickým potřebám plně vyhovujících lavic. Bylastanovena optimální vzdálenost kraje sedáku od hrany lavice, stanovena byla i velikost a výška sedáku, který neměl být plochý. Skloněná psací deska měla svými rozměry umožňovat, aby se na ni i při psaní vešly potřebné sešity aknihy, aniž by obtěžovaly či omezovaly vedle či vpředu sedícího spolužáka.O tom, že otázka školních lavic byla velmi pečlivě sledována, svědčily nejen články v pedagogickém tisku, ale i v Časopisu českých lékařů. Zcela charakteristické bylo, že i řada učitelů se snažila nejrůznějšími vlastnímiúpravami, i značně originálním řešením, stávající lavice vylepšit. Názorným dokladem toho byla výstava školních lavic, která se s mezinárodní účastí konala v roce 1889 v Náprstkově muzeu v Praze. Na výstavě byla prezentovánařada pozoruhodných nápadů učitelů, kteří při úpravách a konstrukčních řešení lavic vycházeli ze svých praktických zkušeností. Zcela oficiálně pak byly tyto lavice označovány jejich jmény. Z pražských učitelů vystavovali svélavice Šrůma (s posunovací a navíc i lomenou psací deskou, která umožňovala opření knihy při čtení), či Studnička (s pohyblivým sedákem a pevnou psací deskou). Značnou pozornost vzbudily na výstavě i lavice mimopražskýchučitelů: například Horáčka z Jičína (psací deska se posunovala spolu s kalamářem) nebo Schillera ze Sezemic (společná vysunovací psací deska pro oba žáky, speciální úprava pro krátkozraké a trpící zakřivením páteře.Dlouholetý vývoj školních lavic, kdy dlouhé, pevné a netvarované lavice byly postupně nahrazovány ergonomicky vhodnými lavicemi pro dva, můžeme považovat za jednou z nejviditelnějších změn, k nimž škola postupně dospěla.Časem byly i tyto lavice nahrazovány samostatnými stolky s židlemi, které se daly i volně přemisťovat.

Vánoční trhy ve škole

-red-, 1/2005
Vánoční bazary, které se pravidelně před vánočními svátky konají v Základní škole waldorfská v Butovické ulici v Praze-Jinonicích, jsou především příležitostí setkat se, řekl Ing. Vít Polák ze Spolku rodičů, o. s., který přiškole funguje. Důležitá je i možnost směnit na bazaru výsledky rukodělné práce rodičů a dětí, poněvadž ve waldorfských školách je kladen velký důraz na tvořivost a vlastní rukodělnou práci. Na trzích bylo i letos možné nakoupitnejrůznější šperky či hračky z dílny rodičů i žáků tamní školy. Zároveň bazary vytváří přirozený kontakt školy s okolím - mezi návštěvníky zdaleka nejsou jen rodiče žáků."Přípravu bazaru mají každoročně na starosti rodičežáků třetího ročníku,"informoval V. Polák. V podobném duchu se nesou i tradičně konané velikonoční trhy, dodal Polák.