Online archiv

Vydání: 3/2013

TENIS MNE NAUČIL HOUŽEVNATOSTI, PÍLI, ODVAZE A POZNÁNÍ

Nina Rutová, 3/2013
* Jaké vzpomínky máte na svou základní školu?

MLČÍM, KDYŽ ŘEKNU „MLČÍM“?

3/2013
SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

STRASTIPLNÁ CESTA K DIAGNÓZE

3/2013
V říjnu loňského roku dostala k tématu autismus v tomto časopise slovo speciální pedagožka, asistent i výchovný poradce. Chyběl pohled rodičů. Od prvních pochybností po stanovení správné diagnózy uplyne v řadě případů velmi dlouhá a strastiplná doba, rozhodla jsem se proto zveřejnit jeden exemplární běh událostí. Snad tento článek pomůže těm, kteří jsou právě v období nejistot, najít co nejdříve kvalifikované odborníky.

VYNÁŠENÍ SMRTI

Naďa Černá, 3/2013
Jistě jste si již na základě mých příspěvků do předchozích čísel časopisu všimli, že školní rok naší třídy je členěný podobně, jako tomu bývalo v dávných dobách, a že tak trochu žijeme od svátku ke svátku, od slavnosti ke slavnosti.

ŠKOLNÍ PARLAMENT A SPOLUPRÁCE S OBCÍ

Jana Hoňková, 3/2013
Umíte si představit, že by se škola stala jedním z kulturních center města? Jak? Například tak, že se její studenti aktivně zapojí do jednání městské samosprávy a budou se spolupodílet na chystaných projektech.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŠKOLA

3/2013
SLOUPEK Veroniky Válkové

ÚSPĚŠNÁ INKLUZE V INDII

3/2013
Řádová sestra Cyril Mooney, původem z Irska, vybudovala v Indii unikátní inkluzivní systém vzdělávání dětí. Do jedné třídy dokáže integrovat děti z nejbohatších kast a děti z ulice, děti nejrůznějších náboženství a také děti se zdravotním postižením. Přitom studenti školy dosahují výborných výsledků.

K ČEMU JE DOBRÁ POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST?

Jiří Chábera, 3/2013
Důležitost a smysl vzdělávání v životě každého z nás bezpochyby není třeba zdůrazňovat. Znalosti a dovednosti získané v počátečním vzdělávání nesmírně ovlivňují osobnost člověka, a předurčují tak nepřímo řadu jeho dalších životních kroků. S tímto vědomím bychom měli vybírat zaměření a míru obecnosti nebo odbornosti svého vzdělávání. Téměř filozofickou otázkou, která dnes dělí (nejen) odbornou veřejnost na dva tábory, je, zda hlavním cílem vzdělávání je získání všeobecného přehledu a nadhledu, anebo zda je hlavním cílem získat především odbornou (specializovanou) dovednost v té či oné konkrétní oblasti. Která cesta je pro snadné budoucí uplatnění na trhu práce ta správná?

DO PRVNÍ TŘÍDY S NOVOU UČEBNÍ SADOU

Jana Lukešová, 3/2013
Jeden mezipředmětový pracovní sešit pro prvňáčka, významné usnadnění příprav učitele do výuky, plnohodnotná elektronická podpora a celá řada komponentů pro učitele zdarma. Že jste o něčem takovém ještě neslyšeli? V rámci pilotního testování jsem měla možnost se seznámit s novým mezipředmětovým učebním kompletem pro 1. stupeň základních škol nazvaným Lili a Vili. Myslím, že po něčem takovém učitelé prvního stupně už dlouho volají. Co je tedy komplet Lili a Vili?

KDYŽ SE ŘEKNE… VĚDA

3/2013
Obrázky i záznamy rozhovorů vznikly v domácnostech. Všechny materiály dodala Jana Stará, která vyučuje na Pedagogické fakultě UK obecnou didaktiku.

SLOVO PSYCHOLOŽKY

Ludmila Střelcová, 3/2013
ZKOUMEJTE MOTIVACI SAMOTNÝCH DĚTÍ

VÍTĚZSTVÍ, NEBO KROK DO NEZNÁMA? NĚKOLIK POHLEDŮ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Šárka Kubcová, 3/2013
Čekají vaše dítě přijímačky na střední školu? V této příloze každý měsíc najdete odpovědi na své otázky i testy, které si vaše děti mohou ihned vyzkoušet.