MLČÍM, KDYŽ ŘEKNU „MLČÍM“?

SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

Placená zóna