Tento rozhovor vznikl na základě doporučení, které vyjádřili žáci – učni ze SŠ lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně. Když totiž v závěru rušné diskuse o předsudcích vešel Michal Tomášek do místnosti, atmosféra se proměnila. Třída ztichla a věnovala pozornost každému jeho slovu. Byla jsem zvědavá, jak si lze získat u třídy respekt.

Placená zóna

Nina Rutová