K ČEMU JE DOBRÁ POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST?

Důležitost a smysl vzdělávání v životě každého z nás bezpochyby není třeba zdůrazňovat. Znalosti a dovednosti získané v počátečním vzdělávání nesmírně ovlivňují osobnost člověka, a předurčují tak nepřímo řadu jeho dalších životních kroků. S tímto vědomím bychom měli vybírat zaměření a míru obecnosti nebo odbornosti svého vzdělávání. Téměř filozofickou otázkou, která dnes dělí (nejen) odbornou veřejnost na dva tábory, je, zda hlavním cílem vzdělávání je získání všeobecného přehledu a nadhledu, anebo zda je hlavním cílem získat především odbornou (specializovanou) dovednost v té či oné konkrétní oblasti. Která cesta je pro snadné budoucí uplatnění na trhu práce ta správná?

Placená zóna

Jiří Chábera