VYNÁŠENÍ SMRTI

Jistě jste si již na základě mých příspěvků do předchozích čísel časopisu všimli, že školní rok naší třídy je členěný podobně, jako tomu bývalo v dávných dobách, a že tak trochu žijeme od svátku ke svátku, od slavnosti ke slavnosti.

Placená zóna

Naďa Černá