Online archiv

Vydání: 5/2015

Z DENÍKU PRAKTIKANTA

Ervín Bedrníček, 5/2015
Neděle

RENESANČNÍ KANTOR BEZ KVALIFIKACE

Jan Nejedlý, 5/2015
Spisovatel, překladatel, skladatel, dramatik, písničkář, průvodce a také učitel. To všechno je Jan Jícha. I když o poslední řemeslo ho možná brzy připraví zákon o nekvalifikovaných pedagozích.

ZDRAVÉ SVAČINY školnice Oliny

5/2015
VAJEČNÉ KOLÁČKY

MOJE NEJHORŠÍ HODINA ROŠŤÁCI

Jiřina Síglová, 5/2015
Jsem středoškolská učitelka na penzi. Mým oborem i koníčkem je historie. Tuhle jsem v novinách četla zprávu o tom, že kambodžská policie zatkla falešné mnichy sbírající almužny. Noticka popisovala šťáru v řadách povalečů, kteří se na ulicích Phnompenhu vydávali za buddhistické řeholníky, mámili z věřících milodary a večer pak už „v civilu“ roztáčeli vyžebrané almužny po barech a lusthauzech. Inu, Kambodža, tam je možné ledacos. U nás by se nic takového stát nemohlo. I když... I když historie zaznamenala, že v roce 1356 se jistý Jan ze Svídnice a jeho kumpáni přestrojili za Krista a svatého Petra s Pavlem a simulovali ohromeným vesničanům kdesi na Kladsku druhou návštěvu Spasitele na Zemi. Konsternovaní rolníci ochotně solili zlaťáky na podporu božské mise. Ostatně, takové lišáky zná přece už i Bible. Vzpomeňme jen na Jákoba, který vyfoukl chlupatému Ezauovi požehnání od otce, když se vplížil k jeho smrtelnému loži v kůzlečí kožešině. Tak vidíte. A to se někteří rošťáci ani nemusejí kostýmovat. Pedagog Jakub Hron popisuje v knize Skutky lidské případ kuliferdy, který v předminulém století nabulíkoval desítkám ruských sedláků, že na Jupiteru je mnoho úrodné půdy a že se tam stěhují lidé z celého světa. Sedláci mu levně prodali statky a putovali k Jupiteru. Inu, Rusko, tam je možné ledacos. I když... I když co slavný český hochštapler Harry Jelínek, který dokázal prodat hrad Karlštejn, telegrafní tyče na Křivoklátsku i linku pražské elektrické dráhy č. 1? A co teprve takový... Anebo... A proč o tom vlastně píšu v rubrice Moje nejhorší hodina? Nebyla to přímo vyučovací hodina (o těch možná až někdy jindy), ale můj čerstvý zážitek se školou i s podvodníky souvisí. Nedávno jsem šla v Praze po Příkopech a tu mne zastavila skupinka hastrošů. Pomalované tváře, paruky, v ruce řehtačky a kelímek od coca-coly: „Poslední zvonění! Přispějte, paní, na maturitní večírek chudých studentů...“ Vyndavám z kapsy padesátikorunu a nechávám ji zmizet v útrobách plastikového kalichu. V tom můj pohled padne na dívku s přimalovaným bíbrem a pihami. „Noné, vždyť je to Monika od nás z baráku,“ říkám si v duchu, „ale ta je teprve ve druháku. A ten sígr s pirátským šátkem, není to její kluk? Vždyť ten maturoval už loni, několikrát jsem ho přece doučovala z češtiny. A nedělá on snad v reklamní agentuře?“ Pěkně mě doběhli... Je úsměvné, jak jsou naše děti obrazem našeho světa. A historie? Ta se vlastně jen pořád opakuje. Jak praví klasik: „Všade klamstvo, iba v mlieku voda.“

DŽUNGLE PŘED INTERAKTIVNÍ TABULÍ

5/2015
PRAKTICKÉ RADY UČITELŮM, JAK PŘEŽÍT V DNEŠNÍ ŠKOLE

PEL - MEL

5/2015

ŽÁK A JEHO SVĚT

Petr Kukal, 5/2015
Řada učebnic Člověk a jeho svět z nakladatelství PRODOS pokrývá obsah stejnojmenné vzdělávací oblasti pro celý první stupeň, jak ji definuje platná verze RVP ZV. Nahrazuje tak dosavadní Prvouku pro 1., 2. a 3. ročník a tradiční Přírodovědu a Vlastivědu, které jsou z velké části již nedostupné jak u distributorů, tak ve skladech nakladatelství.

SRDCE PRO MAMINKU

Dana Skotnická, 5/2015

KLEC S PTÁČKEM

Dana Skotnická, 5/2015

KDYŽ DÍTĚ MLUVÍ JAKO DLAŽDIČ

Text: Libor Popela, 5/2015
Dva školáci, tak kolem sedmi, osmi let věku, stojí na zastávce a baví se spolu. Poblíž stojí paní, která jejich rozhovor nechtěně vyslechne. Načež paní spadne brada.

MOTIVAČNÍ HODINA LITERATURY

Martina Hantychová, 5/2015
Učitelé přemýšlejí, jak mohou zaktivizovat a motivovat žáky, pro které je klasická výuka nezáživná a málo efektivní. Mně se v hodinách jazyků osvědčilo použití dotazníků a anket. Formu ankety jsem zvolila pro úvodní motivační hodinu literatury v 8. ročnících, doplňování dotazníků zařazuji úspěšně také v hodinách německého jazyka.

PRÁVNÍ PORADNA

5/2015
VŠI VE ŠKOLE