Učitelé přemýšlejí, jak mohou zaktivizovat a motivovat žáky, pro které je klasická výuka nezáživná a málo efektivní. Mně se v hodinách jazyků osvědčilo použití dotazníků a anket. Formu ankety jsem zvolila pro úvodní motivační hodinu literatury v 8. ročnících, doplňování dotazníků zařazuji úspěšně také v hodinách německého jazyka.

Placená zóna

Martina Hantychová