44 aktivit pro děti s ADHD

Máte dítě s ADHD ve věku 8 -12 let? Tak určitě musíte vyzkoušet tuto pracovní knihu plnou aktivit v podobě desetiminutovek, které podpoří vaše dítě v sebedůvěře, sociálních dovednostech a sebekontrole.

44 aktivit pro děti s ADHD, ADD, Lawrence E. Shapiro, sebeúcta, sebekontrola, sociální dovednostiBýt rodičem dítěte s ADHD si žádá velkou trpělivost, mimořádnou obětavost a ochotu se zastat dítěte i tehdy, když jeho speciálním potřebám nikdo nerozumí. Díky knize 44 aktivit pro děti s ADHD bude vaše dítě školu zvládat s větší lehkostí, rozpozná své speciální dovednosti a podpoří tak svou sebeúctu, naučí se své chování lépe plánovat a chovat se zodpovědně. A dokonce z něho jistě bude dobrý kamarád.
Úvod knihy je velice osobní, blízký až kamarádský. Autor se rozhodl oslovit čtenáře formou dopisu – jeden pro rodiče, druhý pro děti.

Dopis dětem
Jaké je to pro vás mít ADHD? Já sám znám spoustu dětí s ADHD. Říkají mi, že většinou to pro ně nepředstavuje problém, ale někdy to může být jako osina v … (však víte, kde). Děti s ADHD mi vyprávějí, že se dostávají do problémů častěji než 
jiné děti. Sdělují mi, že jejich učitelé a rodiče jim neustále říkají takové věci jako: „Vím, že kdyby ses trochu víc snažil/a, šlo by ti to lépe“, a to i tehdy, když se doopravdy moc snaží! Děti s ADHD se mi svěřují, že nemají moc kamarádů a že se k nim jejich spolužáci někdy chovají hrubě.
….
Každá aktivita v této knize vás naučí novou dovednost. Během aktivit uvedených v oddíle 1 si vyzkoušíte, že se lze chovat tak, abyste se nedostávali do problémů. Aktivity v oddíle 2 vás naučí, jak si vést lépe ve škole. V oddíle 3 si osvojíte několik nových způsobů, jak získat nové kamarády a jak si užít víc legrace s kamarády, které už máte. A v oddíle 4 se dozvíte některé nové věci o sobě a o tom, co způsobuje, že jste tak jedinečné a neobyčejné děti.

Je spousta lidí, kteří chtějí, abyste byli šťastní, zdraví a úspěšní každičký den svého života – a já k nim patřím též!
Dr. Larry

Lawrence E. Shapiro, Ph.D., je americký dětský psycholog, který je známý svými inovativními technikami zaměřenými na hru. Napsal přes 40 knih pro děti, mládež, rodiče a profesionály v oblasti duševního zdraví a vytvořil více než 100 terapeutických her používaných terapeuty z celého světa. Jeho práce byla přeložena do více než 27 jazyků.

Kniha je rozdělena do 4 oddílů podle dovedností, na které se chcete zaměřit:
1. Jak se naučit sebekontrole
2. Jak překonat problémy ve škole
3. Jak získat kamarády a jak si je udržet
4. Jak mít ze sebe dobrý pocit

Každý oddíl má 10-12 kapitol vždy s optimistickým názvem. Např. Můžete se vyhnout problémům; Můžete se naučit chodit včas; Můžete vědět, co máte dělat, aniž by vám to někdo musel připomínat; Můžete to zvládat i ve dnech, kdy se zdá, že se nic nedaří; Můžete ovládat svůj hněv; Můžete být odlišní, a přesto být úspěšní; Můžete se k druhým chovat laskavě a pomáhat jim.
V poslední kapitole s názvem Šlo vám to skvěle! jsou děti vyzvány k napsání deseti svých dobrých vlastností a nechybí ani Osvědčení o úspěšném absolvování.

Kapitoly jsou krátké a jasně strukturované. Na začátku je vždy stručně popsáno Co je třeba vědět ke konkrétnímu tématu, následuje krátký situační příběh, na který navazují dva úkoly. Jde o knihu pracovní, lze tedy plnit úkoly přímo do knihy – nechybí obrázky k doplňování textů, spojování, bludiště, vytvoření komiksu a další.

Z anglického originálu The ADHD Workbook for Kids přeložila Monika Kittová.

kluk z pekla, mé dítě má ADHD, Alison ThompsonPřečtěte si také knihu Mé dítě má ADHD aneb kluk z pekla.

Ukázka z oddílu 2 Jak překonat problémy ve škole:

Můžete přispět k tomu, aby pro vás byla škola snazší a zábavnější 
CO JE TŘEBA VĚDĚT
Podle platné legislativy musejí mít školy plán, který zahrnuje i změny (nebo přizpůsobení) v běžné třídě při vyučování, jež pomáhají dětem s ADHD. Jsou to například tato přizpůsobení: speciálně vyhrazené místo, kde je možné se učit, časovače, jež pomáhají dětem se soustředit, testy bez časových limitů, notebooky a případně diktafony pro děti, které mají potíže s psaním.

Franta neměl nikdy rád školu. Když byl menší, měl problémy s řečí a ve škole mu moc nerozuměli. Všichni se ho neustále ptali „Co jsi říkal?“ nebo „Můžeš to zopakovat?“, ale jemu se nechtělo pořád všechno opakovat. 
Také mu dělalo potíže být v klidu a pracovat v sedě v lavici. Zatímco ostatní děti řešily matematické příklady nebo si tiše hodinu i déle četly, Franta začínal být už po deseti minutách neklidný. Začal se vrtět, rozhlížel se, nebo mluvil na svého souseda – a potom z toho měl problémy.
Když jeho učitelka zjistila, že má Franta ADHD, všechno se změnilo. Učitelka se sešla s Frantovými rodiči a se školním psychologem. Jeho maminka a tatínek mu pak řekli, že setkání se týkalo způsobů, jak by učitelka mohla Frantovi pomoci, aby se mu ve škole lépe dařilo. Na schůzce společně vytvořili plán a domluvili se, že se za dva měsíce zase setkají, aby posoudili, jak plán funguje.

Některé děti nejsou rády, když mají ve škole úlevy, protože pak mají pocit, že jsou jiné než ostatní. Další děti si zase myslí, že je super, když je člověk výjimečný. Co si myslíte vy?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ÚKOL PRO VÁS
Je na vašich učitelích, aby našli způsoby, jak vás podpořit, aby se vám ve škole dařilo. Mohou vám zajistit pomoc školního psychologa nebo jiného pracovníka školy. V každém případě jim pomůže, když budou vědět, které věci jsou pro vás těžké. Projděte si seznam problémů, které jsou u dětí s ADHD běžné, a zaškrtněte ty, které máte vy:

co by vaše dítě chtělo, abyste věděli, Sharon SalineVíte, co by vaše dítě s ADHD chtělo, abyste věděli?

 Dělá mi potíže pochopit, co mám dělat.

 Dělá mi potíže dokončit věci včas.

 Snadno se začnu nudit, zvlášť když se věnuji __________ . (doplňte)

 Dělám spoustu chyb a nelíbí se mi, když musím něco dělat znovu.

 Mám potíže s testy.

 Mám problém si zapamatovat, co mám udělat jako další krok.

 Nikdy nevím, co učitel chce, abych dělal/a.

 Dělá mi potíže pochopit pokyny, které jsou napsané.

 Učitelka říká, že je moje práce chaotická nebo že není udělaná pořádně.

 Nemohu najít věci, když je potřebuji.

 Učitel říká, že je můj rukopis nečitelný.

 Učitel říká, že moc mluvím.

 Dělá mi potíže sedět delší dobu v klidu.

 Dělá mi potíže pracovat společně s jinými dětmi.

 Dělá mi potíže vycházet s učitelem a také s ___________ . (napište jméno)

 Často ztrácím věci.

 Dostávám se ve škole do problémů, když nejsem ve třídě.

 Nemám v oblibě přestávky, protože ___________ . (napište důvod)

Nejdůležitější je mít na paměti, že pokud máte potíže, je třeba to někomu říct. Ukažte tento seznam rodičům a učiteli nebo učitelce, aby vám mohli pomoct.

Knihu 44 aktivit pro děti s ADHD koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru