Učitelky u nás na děti nekřičí

Říká to Mgr. Jana Prekopová, která je ředitelkou MŠ Klubíčko Nupaky. Malá školka kousek za Prahou toho nabízí opravdu hodně, ale také řeší velké výzvy, mezi jinými vysoký počet dětí s odlišným mateřským jazykem.

Mateřská škola Klubíčko v Nupakách je třítřídní. „Máme dvě budovy, do jedné chodí 33 dětí rozdělených do dvou tříd. V jedné je 20 předškoláků a v druhé 13 malých dětí, od tří let. Vedle máme 24 dětí. Dříve jich tam bývalo 28, ale tento školní rok jsem počet snížila. To tedy dohromady dělá 57 dětí, ale máme evidované i děti, které mají individuální vzdělávání,“ popisuje ředitelka Mgr. Jana Prekopová. „Náš starosta je velmi vstřícný a snížení počtu dětí bez problémů akceptuje,“ dodává. „Školka svou kapacitou stejně nemůže přijmout všechny nupacké děti, takže 30 dojíždí do nedalekých Průhonic.“

Školka i pro ty nejmenší

Jana Prekopová říká, že do třídy nejmenších dochází šest dětí, jimž ještě v září loňského roku nebyly tři roky. „Mohli jsme je přijmout pouze díky tomu, že některé nupacké děti dojíždějí do Průhonic. Musím ale říci, že tyhle děti dosáhly věku tří let během podzimních měsíců.“ Další třída se věnuje předškolním dětem a do té poslední docházejí děti smíšeného věku. „Ráno a odpoledne se ale děti scházejí v jedné třídě, takže tyhle hodiny probíhají v heterogenním složení,“ dodává ředitelka.

Školní vzdělávací program jde podle Jany Prekopové ruku v ruce s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. „Zaměřili jsme se na interaktivní výchovu a máme ve školce interaktivní tabule. Využíváme licencované výukové programy, se kterými děti úplně úžasně pracují,“ vysvětluje ředitelka. „S tabulí samozřejmě nepracujeme celou dobu, zařazujeme ji podle potřeby. Někdy jednou týdně, jindy třikrát, a stane se, že ji využijeme i každý den, ale maximálně na 20 minut, a vyvažujeme to dalšími aktivitami, jako jsou například výtvarné, pracovní nebo sebeobslužné činnosti. Tabule a programy jsme získali díky obci,“ dodává.

Každé páté dítě je cizinec

Výrazným specifikem, které nupacká MŠ Klubíčko má, je vysoký počet dětí s odlišným mateřským jazykem. „Je to skutečně národnostní mix. Máme zde Ukrajince, Rusy, Slováky, Vietnamce, Číňany… A máme tu i děti, jejichž jeden rodič je Čech a druhý odjinud, třeba tu je dítě, jehož maminka je z Kolumbie. V minulém školním roce tu zase bylo dítě, které mělo maminku z Chile. Je to různé…,“ vypočítává Jana Prekopová. Příčinou je to, že Nupaky v posledních letech znásobily počet obyvatel a mnozí z nových obyvatel jsou právě cizinci.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová