České předškolní vzdělávání může inspirovat i Turecko

Trochu s rozpaky jsme přijali na podzim loňského roku informaci, že naši desetitřídní sídlištní MŠ navštíví v rámci projektu Erasmus (vzdělávací program Evropské unie podporující spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání), kolegové z Turecka.

„Vždyť je to až za půl roku“, říkali jsme si tehdy. Uteklo to však jako voda a my 3. února zvědavě okukovali skupinku děvčat stojících před školkou. Ředitelka MŠ je nejprve přivítala, provedla spolu s tlumočnicí školkou, seznámila s provozem a denním režimem naší školky. Dvojice tureckých studentek pedagogického lycea se postupně během týdne vystřídala ve třídách i v dětské skupině, která v naší školce pracuje. Jazykové bariéry rychle opadly (v MŠ máme početnou skupinu dětí s odlišným mateřským jazykem, není tedy neobvyklé slyšet kromě českého jazyka i jazyky jiné) a děti příchozí spontánně zapojovaly do svých her.

Studentky s námi pobývaly celé dopoledne, účastnily se řízených činností i pobytu na zahradě. Se zájmem sledovaly náš vzdělávací program, který nám obohatily o tureckou písničku o opičce Kukuli. Líbila se jim práce v keramické dílně, obdivovaly vybavení našich heren hračkami a měly možnost být s dětmi ve třídě po dobu oběda. Skupinu dívek z města Çorum vystřídala po týdnu další skupina, ve které byli zastoupeni i muži. Celkem se u nás během třítýdenní stáže prostřídalo 16 studentů. Ochotně a aktivně se zapojovali do všech školkových činností. Obdivovali ukázněnost a samostatnost našich dětí. Nejvíce ocenili zajištění společného celodenního stravování, protože turecké děti si nosí jídlo v krabičkách z domova. Na závěr jsme se všichni rozloučili společným tancem při písničce Kukuli.

Pedagogové MŠ Vybíralova 968, Praha 9 – Černý Most