Debrujár si ví vždy rady!

Možná si říkáte, kdo to vlastně jsou, ti debrujáři. Možná je ale znáte, vždyť za 27 let jejich existence v ČR by to nebylo nic nečekaného. Debrujáři se od dob svého založení nijak výrazně nezměnili.

Pořád to jsou malé i velké děti z různých koutů ČR, které rády zkoumají fyzikální, chemické i přírodovědné záležitosti, dělají pokusy a pod vedením učitelů, či vedoucích kroužků se mohou dozvědět spoustu nových informací a ověřovat je prakticky. Pravidelně se setkávají i s debrujáry ze zahraničí.

Asociace malých debrujárů je členem České rady dětí a mládeže, zahraniční organizace Milset a kromě MŠMT je podporována i mnoha obcemi. V roce 2019 se debrujáři v jednotlivých klubech zapojili do projektu Mladý vědec, podpořeného právě MŠMT. Tento rozsáhlý projekt umožnil desítkám debrujárů realizovat pokusy při pravidelných schůzkách, účastnit se mnoha soutěžních i reprezentačních akcí, exkurzí i společných setkání klubů.

Spolupráce s vědci

Co rozhodně stojí za zmínku, je rozvíjení spolupráce debrujárů s Akademií věd. Malí debrujáři se představili se svými fyzikálními a přírodovědnými hračkami a pokusy na Týdnu mozku a někteří vedoucí byli pozváni na slavnostní zahájení Týdne vědy. Bezesporu je to pro debrujáry prestižní záležitost, kde děti mohou zažít ocenění své práce odbornou veřejností.

Mezi jednu z nejvýznamnějších debrujárských aktivit uplynulého roku patřila reprezentace celé České republiky na Expo Science International (ESI), což je mezinárodní přehlídka dětských a mládežnických vědeckých STEM projektů, která probíhá každé 2 roky v různých koutech světa. Tentokrát si připravilo své projekty na 700 dětských a mládežnických vystavovatelů z 58 zemí, včetně české výpravy s 24 debrujáry ze Stříbra, Frýdku-Místku a Nymburku.

Asociace malých debrujárů tradičně organizuje i soutěž pro debrujárské i nedebrujárské vědecké týmy, Pohár vědy. V roce 2019 nesl Pohár vědy podtitul Beppo podle debrujárského maskota žabáka Beppa a byl zaměřen na ekologické projekty. Zúčastnilo se ho 156 týmů talentovaných dětí, od mateřských až po střední školy. Ti nejlepší v jednotlivých kategoriích z ČR, Slovenska a Turecka přijeli předvést své pokusy a představit svou předchozí práci. Výkony všech týmů byly skvělé a pro všechny inspirativní, nicméně absolutní vítěz byl jen jeden a ten získal debrujárský putovní pohár. 

Pohár vědy

Od ledna je zahájen další ročník Poháru vědy, Fokus 2020, na který je možno se ještě do konce ledna přihlásit. V červnu uvidíme, jak dopadne a kam se putovní pohár zase přemístí. 

Do té doby držíme všem talentovaným dětem palce při jejich bádání a těšíme se na ně v debrujárských klubech s heslem „Debrujár si ví vždy rady!“

Renata Hajníková


-red-