Není zebra jako zebra

Pod tímto názvem si každý může představit, co chce. Naši předškoláci však už od června 2020 přesně věděli, že je to název projektu, který vyvrcholí akcí – rozloučením na školní zahradě. Přípravy probíhaly nestandardně, protože vše bylo ovlivněno koronavirovým omezením a hygienickými požadavky na společné akce. Vše se však zvládlo a akce s doprovodným programem mohla vypuknout.

Při přípravě projektu jsme se zaměřili na dovybavení naší mateřské školy o pomůcky pro výuku v oblasti dopravní tematiky. Finanční prostředky jsme získali na základě grantu od Statutárního města Ostravy. Zakoupili jsme přenosné dopravní značky a dva funkční semafory, které děti mohou používat nejen při spontánních činnostech během dne, ale můžeme je využít i pro hry na školní zahradě. Každou třídu jsme dovybavili společenskými hrami – dřevěnými pexesy; velkou sadou obrázků „Doprava“; razítky s dopravní tematikou; barevnými kužely; švihadly; látkovými přechody pro chodce; sadou vyvýšených plastových chodníčků na procvičení rovnováhy.

Druhá fáze byla zaměřena na školní zahradu. Paní učitelky nastříkaly na chodník šipky, které učí děti dodržet jízdu na pravé straně „cesty“, a u jednoho pískoviště nastříkaly „přechod pro chodce“, kde děti trénují správné přecházení vozovky. Z grantových finančních prostředků jsme také vybavili nový „vozový park“. Mladší děti mohou využívat nová plastová odrážedla – motorky, starší děti pak první kola. Zakoupeny byly také bezpečnostní helmy.

Ve třetí etapě jsme se na dopravní tematiku zaměřili ve 14denním integrovaném bloku v rámci TVP ve třídě Sluníčko. Celý projekt vyvrcholil akcí na školní zahradě, kde naši předškoláci plnili na 5 stanovištích úkoly za asistence rodičů a prarodičů. Nejvíce se dětem líbila jízda zručnosti mezi kužely a s převážením kelímku s vodou. Další úkoly: skládání velkých dřevěných puzzle dopravních značek, vyhledávání písmen na víčkách od PET láhví – jejich sestavení a našroubování na dané místo ve slově; vybarvení reflexního označení na postavě; překážková dráha s maketou papírového autíčka; správně přiřadit značky podle geometrických tvarů. Na závěr proběhlo pasování na školáky a vše bylo zakončeno slavnostním přípitkem dětským šampaňským. Tak ať se všem ve škole po prázdninách daří!

Poděkování za finanční podporu patří Statutárnímu městu Ostrava a také p. Blahutovi, který za Besip Ostrava zajistil pro děti reflexní vesty, reflexní odznaky, pásky, omalovánky a další doplňkový materiál k zvýšení bezpečnosti dětí – např. zastavovací terčíky pro pedagogy.  

Děkujeme za děti i pedagogy z mateřské školy Jana Maluchy 105, Ostrava-Dubina.

Bc. Jitka Lazorová

-red-