Hračky v naší třídě

Cíl této lekce: Naučit se používat jednoduchá větná spojení „Co je to?“ „To je…“ Poznat a pojmenovat názvy hraček. Pomůcky: obrázky hraček, košík na obrázky, maňásek medvídka, reálné hračky, jejichž pojem budeme učit, baterka

Uvítání a opakování minulé lekce

Lekci začínáme uvítací písničkou Letadlo. Do herny „přilétáme“ v řadě za sebou a zpíváme. Pak se posadíme do kruhu na židličky. Učitelka drží v ruce maňáska Míšu a mluví za něj směrem k učitelce.

Míša: „Ahoj, já jsem Míša. Kdo jsi ty?“ Učitelka: „Já jsem Jana.“ Zkusíme se představit kamarádovi Míšovi. Dítě: „Já jsem Honzík.“ Postupně se představí všechny děti a učitelka děti pochválí, jak se krásně Míšovi představily.

Hlavní úkol – hračky

Učitelka vytáhne obrázky hraček z košíku a říká: „Co je to? To je auto.“ Všechny děti zopakují „To je auto.“ Učitelka pobídne dítě, ať vytáhne další obrázek a položí otázku. Dítě: „Co je to?“ Učitelka: „To je míč.“ Všechny děti zopakují „To je míč.“ Postupně se vystřídají všechny děti a pojmenují se všechny hračky. Opět děti pochválíme.

Opakování v prostoru

Chodíme v prostoru a učitelka ukazuje na hračky ve třídě a ptá se. Učitelka: „Co je to?“ (Dá prostor dětem, zda si vzpomenou, jinak odpoví); dítě: „To je auto.“ Všechny děti zopakují „To je auto.“. Procvičíme názvy všech hraček, které jsme měli na obrázcích, a opět děti pochválíme.

Placená zóna

-red-