Ceny Nadace Via

Nadace Via letos už potřiadvacáté udělila Cenu Via Bona těm, kteří pomáhají druhým. V rámci tématu (Ne)rozdělená společnost ocenila příběhy těch, kteří svými aktivitami přispívají k zahlazování příkopů mezi lidmi. Ocenění spojené s grantem ve výši 20 000 korun na další činnost bylo uděleno všem pěti finalistům a finalistkám v kategorii Srdcař. Čestným uznáním v kategorii Hrdinové za časů krize Nadace Via ocenila tři příběhy lidí, kteří svými projekty pomohli lépe zvládnout krizi spojenou s epidemií koronaviru.

Cenou Via Bona v kategorii Srdcař byli oceněni Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová a projekt Fandi mámám za materiální i odbornou pomoc matkám samoživitelkám a jejich dětem a za vytvoření aplikace FandiMat, která nabízí materiální pomoc nejen samoživitelkám, ale všem lidem v nouzi; Šarlota Hambergerová a spolek Spolu s vámi za propojení světa zrakově postižených se světem seniorů prostřednictvím návštěv seniorů v domácnostech či pečovatelských službách; Lucie Poláková a Jindřich Novák z Komunitního osvětového společenství v Chebu za všeobecnou podporu občanské společnosti a inspiraci dalších lidí k dobrovolnictví v Karlovarském kraji; Terezie Hradilková za různorodou pomoc lidem se znevýhodněním a jejich rodinám, celoživotní úsilí o jeden svět pro všechny a snahu o transformaci sociálního systému v Česku a Lucie Hyblerová a platforma Breakfaststory za podporu sociálních podniků, pomoc lidem v tíživých situacích a za projekt Potěš obědem, který sytil potřebné během koronavirové krize.

Čestným uznáním v kategorii Hrdinové za časů krize byli oceněni student gymnázia Jakub Kabelka za výrobu několika stovek ochranných štítů na 3D tiskárně a za jejich distribuci mezi lékaře, záchranáře a policisty nejen v rodných Moravských Budějovicích; iniciativa Vietnamci pomáhají za vybudování veřejného informačního kanálu, který propojoval dobrovolnickou pomoc mezi vietnamskou komunitou a českou společností prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí, a podnikatel a filantrop Radomír Lapčík za vložení 10 milionů korun do dárcovského programu NAVZDORY v rámci vlastního nadačního fondu Credo s cílem zmírnit dopady pandemie na život matek samoživitelek či rodin s postiženými dětmi ve Zlínském kraji.


-red-