Konec kalendářního roku v hulínské družince

Loňský kalendářní rok už došel ke svému závěru. Můžeme se za ním postupně otáčet, přemýšlet a bilancovat, jak jsme jím prošli, co nás potkalo a jakým příležitostem jsme vyšli vstříc. Snad všechny zaskočila současná epidemiologická situace, která tomuto roku přidělila velmi neobvyklou atmosféru, již jsme do té doby neznali. Nejen ve špatném slova smyslu, ale mohli jsme si všimnout, jak se všichni spojili a táhnou za jeden provaz. Doufám, že tomu tak bude i nadále.

Mezi každoroční činnosti družinky patří zpříjemnění předvánočního času seniorům ve zdejším pečovatelském domě. Vzhledem k situaci, která neumožňuje přímou návštěvu dětí ŠD v domově, jsme vymysleli alternativu. Děti ve svých domovech, paní asistentka a vychovatelky – ty všechny vyráběly drobné dárečky a přáníčka a předaly je pečovatelskému domu. Věříme, že malá pozornost nejen od těch nejmenších udělala velkou radost všem tamním babičkám a dědečkům.

Do nového roku 2021 si všichni přejme zdraví, klid a mír v duši, a nechť je nový rok lepším než jeho předchůdce. 

Za kolektiv vychovatelek Eva Formánková