Řidiči s ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou neboli ADHD bývá často spojována pouze s dětmi. Faktem je, že přibližně v 50 % případů přetrvávají znaky této poruchy až do dospělosti. Neznamená to, že by dospělí lidé s ADHD běhali za neustálého křiku energicky po místnosti, zakopávali a koukali z okna, když jim někdo něco říká, ale jsou například neklidní, hůře se soustředí na práci, nedokáží dobře plánovat a organizovat si čas, jsou impulzivní a podle posledních studií i neopatrní v silničním provozu. Ukazuje se totiž, že dospělí lidé, kterým bylo v dětství diagnostikováno ADHD, mají 1,45krát větší pravděpodobnost dopravní nehody oproti lidem bez této diagnózy.

Autor studie Arunima Roy z University of Ottawa vysvětluje: „ADHD je spojováno s častějším porušováním předpisů, překračováním rychlosti, odebráním řidičského průkazu a riskantním chováním na silnici. Pravděpodobnost takového chování se zvyšuje společně s tím, nakolik přetrvávají znaky ADHD do dospělosti.“ Jinak řečeno ti, kteří měli v dětství ADHD a i v dospělosti mají problémy s pozorností a neklidem, mají pravděpodobnost nehody největší. K bezpečnému řízení je například potřeba dokázat se soustředit na jízdu, předvídat chování ostatních účastníků provozu a také reagovat přiměřeně na situace, které v nás mohou vyvolávat vztek. A v tom mají lidé s ADHD těžší cestu. I zde však platí, že s přibývajícími lety a zkušenostmi se jejich schopnosti zlepšují, a s tím i bezpečnost na cestách.

PhDr. Lucie Kvasničková

-red-