Rozkvetlé školky

Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí uspořádala projekt „Rozkvetlé školky“. Jeho cílem bylo navázat spolupráci rodičů a dětí s pedagogy mateřské školy a vytvořit příjemné prostředí ve školách a městě Frýdlant nad Ostravicí v době pandemie.

Naše mateřská škola vzdělává celkem 330 dětí a má 4 odloučená pracoviště: MŠ Janáčkovu, MŠ Smetanovu, MŠ Novou Ves a MŠ Lubno. Akce byla zahájena již 1. 3. 2021 a velké finále se uskutečnilo 3. 6. 2021. Na jaře děti a rodiče pěstovali a sázeli rostlinky, děti společně s kamarády ze školy tvořily výtvarné práce a učily se básničky, písničky a společné tanečky. V den velkého finále probíhaly v jednotlivých zařízeních hry, soutěže, výstavy a prezentace prací. Věříme, že jsme potěšili také občany našeho města Frýdlant nad Ostravicí. A jak akci hodnotily samotné paní učitelky, když nám rozkvetly školky? Přečtěte si následující reportáže.

Dětská duše je nádherná

A bylo ráno… Očekávání obrovské – nejen těch nejmenších, ale i paní učitelek a rodičů, kteří do „Rozkvetlých školek“ už po nějaký ten čas vkládali „kousek sebe“… Kouzelné kvetoucí ladění se prolínalo s jásotem a nadšením dětí, které na jednotlivých stanovištích plnily úkoly. Nescházela diskotéka, medaile a balíček s dárečky za odměnu také byl… :-) Dětská duše je nádherná a křehká – jako květina… Potřebuje péči, lásku a zálivku – v podobě dokonalé „sluneční sprchy“ jsme všichni společně prožili báječný den.

Poděkování patří také našim sponzorům p. Kaňákové, Zahrada Kokeš, p. Petrové aj.

Naše nadšení trochu pokazilo řádění vandalů, kteří nám strhali obrázky dětí zavěšené na plotech mateřských škol.

Za MŠ Janáčkova Lenka Ambrožová

Celým projektem nás provedli květinoví skřítci

Celým projektem nás provedli květinoví skřítci Florinka a Floriánek, kteří se svými kamarády – sedmi kytičkami – pomáhaly rozkvést školku. Během uzavření mateřské školy připravovali pro děti jednou týdně sedm nových úkolů, které připevnili na plot a děti si je s rodiči mohli splnit během procházek kolem školky. Postupně na plotě začala vznikat i květinová galerie z obrázků, které děti malovaly pro Florinku a Floriánka. Tímto se děti nejen naučily poznat a pojmenovat sedm jarních květin (tulipán, petrklíč, narcis, sedmikrásku, fialku, sněženku, pampelišku), ale prostřednictvím „Rozkvetlé školky“ jsme zůstali v kontaktu i v době uzavření školky.

Jakmile jsme se mohli vrátit zpět, pokračovali jsme ve vysazování rostlinek, zdobení okolí školky, doplňování galerie na plotě. Děti přinesly vše, co doma s rodiči vytvořily. Některé využily vycházky k nasbírání kytiček, které doma vylisovaly a nalepily do herbáře. Jiné vytvářely dekorativní zápichy do květináčů, zdobily kamínky či předpěstovávaly květiny. Vše pak přinesly do školky a květiny společně s rodiči zasadily.

Celé rozkvetlé putování s Florinkou a Floriánkem bylo zakončeno Květinovým dnem. Všechny děti si vytvořily květinové doplňky v podobě triček, kloboučků či čelenek a prožily dopoledne plněním nejrůznějších úkolů – tvořily květinové dekorace a náramky z živých květin, malovaly abstraktní obrazy na textil, soutěžily v družstvech a poměřovaly svou obratnost i rychlost.

Za MŠ Smetanova Jana Bínová

Zdravíme se ALOHA

A co se dělo v lubenské školce? Děti i paní učitelky v Lubně projekt Rozkvetlé školky propojily s červnovým tématem Za krásami naší planety a přesunuly se s dětmi na Havajské ostrovy. Děti se seznámily s místní faunou a florou, na školkovém pískovišti si vytvořily písečnou pláž a naučily se havajský tanec Jsem bos a ty jsi bosá noha. Ve školce se v červnu místo ahoj říká aloha.

„Celý projekt Rozkvetlé školky začal už v březnu. To jsme s dětmi zasadili první semínka lobelek a gazánií,“ vzpomínala paní učitelka Kačenka. Měsíc duben se pak nesl v duchu tvorby „neživé“ květinové výzdoby. Všichni vyráběli voděodolné květiny na školkový plot a barevné třepetalky pro děti na ruce a na nohy.

V průběhu měsíce května nás rodiče doslova zasypali květinami v nádherně ozdobených květináčích a truhlících, které vyráběli s dětmi doma.

Za MŠ Lubno Olga Honková

Ať je pěkné počasí

„Hlavně ať je pěkné počasí!“ přály si všechny paní učitelky z mateřské školy v Nové Vsi. Ve čtvrtek 3. června jsme se totiž loučili s projektem „Rozkvetlé školky“. Děti se na tento den moc těšily. Již od brzkého rána zněla školkou melodie a slova písničky „Pampelišky“, na kterou si děti nacvičily krátký taneček. „Přijede se přece podívat televize.“ V zahradním altánku jsme připravili výstavu obrázků květin, které děti nakreslily doma, v době uzavření školek nebo pak přímo ve školce. Do školky děti nosily také květiny, které doma společně s rodiči vypěstovaly a krásně namalované kamínky. Ani paní učitelky nezahálely. V oknech nám tak rozkvetly kopretiny vytvořené z papíru a na plotu před školkou květinky všech barev, vytvořené z PT víček. Parapety zdobily truhlíky osázené muškáty, které nám věnovalo malé místní zahradnictví. Ale i nám se podařily vypěstovat malé kopretinky – a ta radost, když jsme objevili první bílé květy! Počasí jsme měli nakonec pěkné a s pomocí dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ nám naše školka opravdu rozkvetla.

Za MŠ Nová Ves Martina Hlístová

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž – mateřské škole Frýdlant nad Ostravicí rozkvetly školky. Přejeme všem lidem hodně zdraví a sluníčkových dní pro naše kytičky.

Za MŠ Frýdlant nad Ostravicí Mgr. Barbora Výmolová – ředitelka MŠ

Placená zóna

-red-