5 pádných argumentů, proč přihlásit dítě do plaveckého kurzu

Výuku plavání u dětí je nejlepší zahájit již na podzim. A pokud máte pochybnosti, jestli to není zbytečné, když vy jste se naučili plavat sami, tady je pět výmluvných argumentů, které vás nejspíš přesvědčí.

Stejně jako u všech dalších sportů také u výuky plavání platí, že je důležité dodržet určitý řád. „Dítě musí nejprve perfektně zvládnout základní plavecké dovednosti, až pak je možné přejít k výuce těch dalších,“ říká Štěpánka Štrougalová zpražského Baby Clubu Juklík.

Stejně jako ve škole také při výuce plavání platí, že pokud je ve skupině více dětí, učení je zábavnější, a navíc účinnější. 

Pro mnohé je to i teď v dospělosti nepřijatelné – mít pod hladinou otevřené oči! Přitom je to moc důležité! „Dítě, které si zvyká na vodu, by se mělo velmi rychle naučit mít otevřené oči pod vodou. Někdo to nedokáže ani v dospělém věku, ale skutečně jde jen o zvyk. Základem úspěchu je hned na začátku odstranění všech skřipců na nos a vodních brýlí,“ upozorňuje Štěpánka Štrougalová. A proč vlastně je tak důležité vidět pod vodou? Protože jedině tak se dokážete i pod hladinou dobře orientovat. „Při nácviku se dobře osvědčily barevné pomůcky nebo hračky, které se potopí,“ dělí se o svou zkušenost Štěpánka Štrougalová a doporučuje: „Při nácviku nemusíte dát hračku hned na dno. Stačí, když ji v ruce ponoříte pod vodu a dítě ji hledá – napřed jen s ponořením úst, postupně s ponořením celého obličeje. Postupně dávejte hračku níž a níž, až ji nakonec položíte na dno.“

Plavec dokáže překonávat překážky

„Pokud dítě nebude mít zvládnuté základní plavecké dovednosti, budou jeho pohyby zmatené, neúčelné, křečovité a schematické. Takovému plavci se říká ‚pasivní plavec‘. Ve vodě nemá potřebnou jistotu, takže každé nečekané příkoří, jako je hloubka, vlna, křeč, silnější proudění, vdechnutí vody…, může způsobit paniku a mít až tragické následky,“ varuje Štěpánka Štrougalová. I z těchto důvodů je nedílnou součástí výuky plavání bezpečné zvládnutí pobytu ve vodě v nepříznivých podmínkách. Pro malé děti může být komplikací i písek, bahnité dno, kamínky či oblázky, případně vlny. Pro starší pak vítr, náhlá bouřka… Na všechny tyto možnosti je třeba dítě upozornit a vysvětlit mu, jak se má v takové chvíli zachovat. „Dítě musí vědět, že když se zvedá silný vítr a v dálce hřmí, musí vylézt rychle z vody nebo pádlovat v loďce ke břehu,“ 

Skoky do vody jsou při výuce v plavecké škole samostatnou a velmi obsáhlou kapitolou. O spoustu zábavy se postarají i velké pontony, z nichž děti válejí do vody sudy, dělají kotrmelce nebo po nich jen tak sbíhají... „Důležité je zapojit i pády pozadu, na bok, skrčmo a patří sem samozřejmě i nácvik skoku po hlavě. A co bych zdůraznila? Dětem je třeba už od útlého věku vštěpovat zásadu, že je nutné si před skokem do vody místo doskoku dobře zkontrolovat, aby bylo bezpečné a dostatečně hluboké. Dítě zároveň musí mít jistotu, že je prostor doskoku volný a v dohledné době sem nikdo nedoplave,“ upozorňuje Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík.

S brýlemi v bazénu


Ten, kdo má více dioptrií, dobře zná situaci, jak může být člověku po sundání brýlí nekomfortně. „Já sama jsem závodně plavala v období, kdy jsem měla pět dioptrií. A vím, že i bez brýlí se dá plavání užít. Pokud jdu do určitého bazénu poprvé, počítám s větší časovou rezervou, abych měla čas okolí prozkoumat napřed v brýlích, a pak už základní orientaci zvládnu i bez brýlí,“ doporučuje Štěpánka Štrougalová. „Pokud daný prostor neznám, těžko se bez brýlí čtou orientační šipky, které dveře vedou do jaké šatny. Z toho důvodu je lepší napřed celý areál prozkoumat v brýlích.“

Pokud jsem rodičem s brýlemi a jdu s dítětem do vody, brýle nikdy neodkládám. A to z jednoduchého důvodu. „Potřebujete nejen vidět samotné dítě, ale především výraz jeho obličeje. Z něho potřebujete číst, zda se dítě cítí komfortně, zda se mu daná aktivita líbí či zda z obličeje vyzařuje nějaká starost,“ radí Štěpánka Štrougalová. I když používáte dioptrické plavecké brýle (či obecně plavecké brýle), vždy bych doporučila alespoň jeden bazén plavat bez brýlí. S otevřenýma očima. Jedině tak člověk nevyjde ze cviku a oči budou stále na kontakt s vodou zvyklé. Jeden nikdy neví, jaká kdy nastane situace, a tato dovednost se nám může skutečně hodit,“ dodává. 

Zdroj: www.juklik.cz

-red-