Členská schůze OMEP

Srdečně zveme na členskou schůzi OMEP, která se koná v pátek 31. března 2023 od 11 do 15 hodin v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 161/20, Praha 1.

V programu zazní například informace o výsledcích evropského projektu o předškolním vzdělávání pro udržitelný rozvoj (prof. Milada Rabušicová, Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D), hlavní zjištění z Výroční zprávy 2021/2022 v oblasti předškolního vzdělávání (PhDr. Irena Borkovcová), budeme se věnovat práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem a revizi RVP PV (Hana Splavcová). Na programu bude též desatero předškoláka (Hana Splavcová, Hana Havlínová).

Těšíme se na vás.


-red-