Týden zdraví v hulínské ŠD

Ve školní družině se uskutečnilo v rámci projektu Týden zdraví poznávací odpoledne na téma péče o zdraví a první pomoc s MUDr. Hanou Formánkovou. Přítomní žáci byli seznámeni s teorií záchrany zraněného a pak jim bylo předvedeno poskytnutí první pomoci. Chlapci a děvčata měli možnost vyzkoušet si uložení zraněného do stabilizační polohy, ošetření zlomeniny, změřit si krevní tlak a poslechnout tep a ozvěny srdce. Všichni pozorně naslouchali výkladu a již se těší na další setkání.

Eva Formánková, vedoucí ŠD

-red-