Za chvíli se musí rozednít…

Hodiny k ránu, které někteří z nás prospí, jiní stráví přemýšlením o tom, co se stalo nebo stane. I když patřím k té první skupině, umím si představit, že přemítání na hranici noci a dne může být vlastně dost náročné, zejména pokud si s sebou neseme nevyřešený konflikt. „Co by bylo bývalo lepší říci?“ „Nebylo by lepší prostě to kolegyni vytmavit?“ „A nejsem nakonec já ta ‚nenormální‘?“ Konflikty k mezilidským vztahům patří, záleží na jejich míře a na tom, jak se k nim postavíme. Můžeme jim zkusit předcházet, ale stejně někdy nastanou. A co pak? Jednou z možností je, že se pokusíme dále je nestupňovat, ale pomocí zmírňující strategie ztupit jejich hrot. Když se nacházíme v konfliktu, obvykle vidíme pouze své hledisko a nic jiného. Nedá se ale na věc podívat z různých úhlů pohledu? A co když se konflikt takto rozpustit nedá? Není někdy lepší situaci prostě opustit? I to se může stát…

Milé čtenářky a milí čtenáři Informatoria 3–8, přeji vám, abyste dokázali najít cestu ven z komunikačně náročných situací. Nejspíš to nebude jednoduché a určitě to bude znamenat i přehodnocení vlastních stanovisek, ale má to smysl.

Mgr. Marie Těthalová


Mgr. Marie Těthalová