Hranice, meze a tenký led konfliktů na pracovišti

S pojmem „komunikační strategie“ se v současné době můžeme setkat převážně v oblasti marketingu, obchodu a služeb. Své místo však nachází také v oblasti školství. Vedoucí pracovník by měl dnes být nejen výborným učitelem a vychovatelem, ale také dobrým manažerem a leaderem.

Problematika komunikačních strategií však dnes již nezasahuje pouze do oblasti firem a společností, spojených s obchodem, ale také do oblasti školství. 

V posledních letech zaznamenáváme zejména na úrovni dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků motivaci rozvíjet oblast pedagogických, sociálně-psychologických profesních dovedností.

Komunikaci ve školách ovlivňuje řada problematických aspektů. Školství je specifickou oblastí. Pedagogové například v rámci prezenčních vzdělávacích aktivit zaměřených na komunikaci v pedagogickém týmu označují nejčastěji jako problém:

 • málo času pohovořit si vzájemně o zátěžových situacích v konkrétních třídách a o jejich řešení;
 • v případě vzniku konfliktu či zátěžové situace v pedagogickém týmu se situace neřeší hned, ale odkládá se;
 • často chybí otevřenost, vstřícnost, ochota spolupráce z obou stran (ředitel vs. učitelé);
 • existují odlišné pedagogické přístupy a koncepty výchovně-vzdělávacích strategií, pedagogický tým není schopen se dohodnout na jednotném přístupu (to je zejména specifikum organizací s větším počtem zaměstnanců);
 • projevují se specifika ryze ženských kolektivů, v souvislosti s feminizací školství.

Varianta nevhodně vedené komunikace:

Situace: Pedagogická rada

Ředitelka školy: „Organizaci klubu maminek v úterý odpoledne předávám paní učitelce Dolinové…“

Učitelka Dolinová: „Cože? Proč zase já? Já toho organizuju dost, už mě to fakt nebaví!

A někteří jiní jsou v pohodě a nemusí dělat nic!“

Ředitelka školy: „Nebudu o tom diskutovat, prostě to dělat budeš!“


Varianta vhodně vedené komunikace:

Ředitelka: „Organizaci klubu maminek v úterý odpoledne předávám paní učitelce Dolinové.“

Učitelka Dolinová: „Děkuji paní ředitelce za důvěru, ale vnímám, že už mám v kompetenci poměrně dost mimoškolních aktivit a byl by tu prostor také pro jiné kolegyně.“

Ředitelka školy: „Oceňuji stanovisko paní učitelky. Dobře, navrhuji, abyste mi prosím všechny napsaly soupis vašich mimoškolních aktivit, a já podle toho vyhodnotím, kdo by mohl danou aktivitu pro maminky vést. Souhlasíte?“ Komunikaci se lze učit, zlepšovat ji, je to ale náročný proces, závislý na určité míře synergie týmu malotřídní školy. Dalo by se říct vzájemné propojenosti všech pomyslných článků týmu.


Jak bychom mohli předcházet problémům v pedagogickém týmu:

 • Neměli bychom být ironičtí.
 • Neměli bychom na sebe křičet. Zcela nevhodné je to pak před dětmi.
 • Měli bychom se snažit být vnímaví k neverbální komunikaci, postojům a řeči těla.
 • Měli bychom si vzájemně naslouchat, neskákat do řeči.
 • Nevhodné je používání drzé kritiky.
 • Informace bychom neměli bagatelizovat.

Placená zóna

-red-