Konkursní řízení a profesně legislativní aspekty II.

Trvalými cíli každé školy by měla být ochota hledat nové výzvy, cíle a přístupy, týmově spolupracovat, směřovat k participativnímu vedení, permanentně směřovat ke zlepšování a směřovat k tzv. učící se organizaci.

Mezi základní rysy učící se organizace patří například pravidelná investice do lidí. Tedy efektivně nastavený systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V obecné míře pedagogové pociťují, že nároky vycházející z pedagogické praxe se zvyšují. Kromě znalostí pedagogiky, didaktiky či například psychologie tvoří významnou část také znalosti kurikulárních dokumentů, legislativy, nebo v případě vedoucích pedagogických pracovníků znalosti v oblasti řízení týmu.

Placená zóna

-red-