K domácímu násilí může dojít víceméně v každém vztahu

Důležitá je proto prevence a také jisté povědomí o tom, kdy se ze zdravého vztahu stává nezdravý. U domácího násilí navíc nejde „jen“ o fyzické ubližování. O mnoha formách tohoto závažného společenského fenoménu jsem si povídala s terapeutkou Lucií Horníkovou.

Domácí násilí. Zní to jako jednoduchý pojem, ale asi to tak nebude. O co při něm jde?

Pokud se o domácím násilí budeme bavit z legislativního hlediska, půjde o vztah, který vyvrcholí nějakou nestandardní situací. Ta musí splňovat jasně daná kritéria, kterými jsou opakovanost, eskalace, neměnné role a uzavřené prostředí. A tohle jsou jasné znaky, tedy definice domácího násilí.

Ovšem kdyby to bylo jen takhle, bylo by to strašně jednoduché. Domácí násilí je strašně široký pojem, bavíme se o mnoha formách – nejen o následcích pro oběť neboli osobu ohroženou, ale i pro pachatele a další zúčastněné. Ukazuje se, že domácí násilí je fenomén širší, zásadnější, důležitější k řešení, byť se řeší hodně dlouho. Z hlediska vykázání je díky zákonu č.135/2006 Sb. situace legislativně dobře ošetřena, ale případů přibývá, špička ledovce se odkrývá.

V situaci domácího násilí se nevyskytuje pouze pachatel a osoba ohrožená, ale i další lidé, svědci, kterými jsou děti i další osoby, lidé z okolí, kteří jsou někdy ochromeni tím, co vidí, a nevědí, co mají dělat. A možná si pak vyčítají, že nic neudělali. Někdy se k ničemu neodhodlají také z obav o to, že by byli obviněni z křivého svědectví.

Vzhledem k tomu, že se v oblasti domácího násilí pohybuji přes 20 let a dlouhou dobu jsem byla vedoucí Intervenčního centra Středočeského kraje a hlavní koordinátorkou IC pro celou českou republiku, byla jsem s domácím násilím pracovně denně v kontaktu. A opravdu jde o širší vztah, než je pouze oběť a pachatel neboli osoba ohrožená a osoba násilná. Často to jsou kolegyně a kolegové v práci, kteří o situaci vědí, mohou to být rodinní kamarádi, kteří do situace mnohdy skutečně nechtějí zasahovat, protože si nejsou jistí, zda správně znají celou situaci, jestli člověku, který je obětí, oznámením ještě více neublíží, protože se obávají možné eskalace, a nevědí ani, zda jsou ti praví, kdo by měli zasáhnout. Lidé se také bojí toho, jaké by zásah mohl mít dopady na ně samé. Je tu riziko popotahování po policii a po soudních jednáních, prokazování..., a to vše je velmi tenký led. Pachatelé navíc velmi často bývají zdatnými manipulátory a dokážou jak oběť, tak okolí umlčet svými argumenty.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová