Už předškoláci chápou hodnotu peněz

Říká to Martin Smrž, který se zabývá rozvojem finanční gramotnosti. Povídali jsme si o tom, jak dětem téma peněz a rozpočtu přiblížit a proč je tak důležité věnovat se finanční gramotnosti již u předškoláků.

S jak starými dětmi se už můžeme bavit o penězích?

O tématu peněz můžeme začít mluvit s dětmi již v předškolním věku, kdy děti začínají chápat základní koncepty, jako je hodnota peněz. Včasným začátkem diskuse o penězích podporujeme rozvoj finanční gramotnosti našich dětí, pochopení základních principů nákupu a prodeje, významu práce pro získání peněz a také spoření. Je důležité rozvíjet u dětí zodpovědný postoj k penězům a věcem, aby si vážily věcí, které mají, a měly zdravý vztah k penězům.

Existují různé vzdělávací programy a hry, které dětem pomáhají pochopit peníze hravým způsobem.  Například program JA Moje první peníze je vhodný již pro předškoláky a první třídy. Stále více škol si důležitost oblasti finančního vzdělávání uvědomuje a zařazuje tyto programy do výuky.

Právě u předškoláků mají lidé mnohdy pocit, že finance jsou těžké téma, že děti mají na starosti času dost a že to počká. Je to oprávněný názor?

Přestože to může působit jako složité téma, základní principy peněz je možné jednoduše vysvětlit již předškolákům. Je přitom důležité rozlišovat mezi složitými finančními koncepty, které jsou skutečně nad rámec chápání malých dětí, a základními principy peněz, které můžeme dětem podat hravou formou, která je přiměřená jejich věku a chápání. 

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová