Řízení znalostí pedagogických pracovníků – tvrdý oříšek vedoucích pedagogických pracovníků

V oblasti pedagogického vedení školy je naprosto zásadní skutečnost, že vůdčí osobností pedagogického procesu je ředitel/ka. Řízení znalostí v segmentu školství naráží v současné době na systémové zatížení administrativní agendou.

Znalosti by neměly být shromažďovány na úrovni kvantity, ale primárně by měly být efektivně využívány na úrovni kvality. Tuto skutečnost potvrzuje i plánovaná revize rámcových vzdělávacích programů.

Zejména dopady pandemie covidu-19 odhalily neefektivní nakládání se znalostmi, a to nejen na úrovni pedagogů, ale bohužel již u žáků základních škol a studentů vybraných středních škol. Koncept vzdělávání je založen na úrovni masového přijímání informací. Kompetence pro život a motivace k práci s informacemi jako by ustoupily do pozadí. Je namístě si položit systémovou otázku: „Existuje systémový koncept řízení znalostí pedagogů?“ Systémový koncept naprosto absentuje. 

Placená zóna

-red-