Aby se s námi příroda chtěla kamarádit

Naše školka se nachází v obci Merklín na jižním Plzeňsku. Je obklopena lesy, poli, loukami. Nedílnou součástí obce je i rozlehlý chovný rybník. Již z toho přirozeně vyplývá, že vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě. Podnikáme poznávací výlety po okolí, na kterých pozorujeme rozmanitosti z říše rostlinné i živočišné. Děti sledují, že vše kolem nás se neustále vyvíjí a mění. V rámci přírodovědného projektu se učí nejen zodpovědnosti a ohleduplnosti, ale i tomu, že mohou některé skutečnosti svým chováním samy ovlivňovat. Každé roční období naskýtá odlišné možnosti k bádání, zkoumání a pozorování. Ještě nežli na stráni roztál poslední sníh, naše děti se už jara nemohly dočkat. Za oknem bylo sice ještě nevlídno, ale ve třídě už vázičky ožívaly. Děti v nich rychlily větévky zlatého deště a višně. Na okenních parapetech pěstovaly řeřichu, kterou si pak podle libosti dochucovaly pomazánky a polévky. Každý ve svém květináčku hýčkal vlastnoručně ze semínka vypěstovanou kytičku, kterou pak obdaroval svoji maminku k příležitosti Dne matek. Děti získávaly praktické zkušenosti a dovednosti, jak o rostliny pečovat. Zkoumaly, co každá ke svému růstu potřebuje, a pozorovaly, jak na odlišné podmínky reaguje – pokusy s hrachem, fazolemi, čočkou, brambory. Podílely se aktivně na péči o předzahrádku u vchodu MŠ a udržování pořádku kolem její budovy. Již vědí, jak s odpadky venku nebo doma nakládat. V každé třídě k jejich třídění slouží barevně označené koše – na papír, plasty, smíšený komunální odpad. Velkou radost jsme měli z pozvání do místní čističky odpadních vod spojenou s odborným výkladem a názornou ukázkou celého čistícího procesu. Nezapomínali jsme ani na živé tvory. Pravidelně jsme sypali v zimě ptáčkům do krmítka zrníčka, která dětem připravili jejich rodiče, společně jsme donesli nasbírané podzimní plody zvířátkům do krmelce v lese. Neunikl nám samozřejmě ani přílet čápa a labutí na náš rybník. Ve třídě s námi „bydleli“ několik dní i šneci, které jsme měli možnost detailně sledovat. Společně jsme je pak vypustili zpět do trávy. Pod drobnohledem jsme pozorovali drobné živočichy a hmyz. Ten pohled téměř tváří v tvář nás všechny fascinoval. K výtvarným a pracovním činnostem nám posloužily nasbírané přírodniny, které u dětí probouzely představivost a fantazii k tvoření – listy, šišky, kůra, kameny, větévky, různé plody. Rostlinky, které si děti z vycházek donesly do školky, jsme pak společně vylisovali a založili si svůj malý dětský herbář. Zkrátka, ať je venku jakékoli počasí, je stále nač se dívat a co objevovat. Je vám líto, bydlíte-li v jiném městě, či vesnici? Vězte, že nezáleží na tom, ve které lokalitě se zrovna vaše školka nachází. Důležité je umět se dívat kolem sebe a učit se přírodě pozorně naslouchat. Máme se totiž od ní v mnohém co učit – děti, ale i my dospělí!

Placená zóna