Putování malé sněhové vločky

Tak se jmenoval náš projektový týden, během něhož jsme se sněhovou vločkou putovali kolem severního pólu, Asií a Amerikou a cestu jsme zakončili v Evropě. Sněhová nadílka nám přála, a tak si děti na zahradě postavily iglú, dělaly pokusy s ledem i sněhem. Rozlišovali jsme stopy zvířat ve sněhu, krmili ptáčky. Další den jsme si hráli na indiány a naučili se pozdravy v několika jazycích, přes japonskou písničku jsme se dostali až do Evropy. Děti si připravovaly vlajky, hledaly informace v knihách i časopisech. Seznámily se s glóbem, vypracovávaly pracovní listy a malovaly a tvořily. Využili jsme národností našich rodičů, kteří nám během týdne připravovali zajímavé dopoledne.

Rodiče nabídli dětem spoustu možností, jak se seznámit s jejich kulturou a národními zvyky. Zaměřili se na oslavy příchodu Nového roku, rodinných oslav i přípravu tradičních jídel. Přes fotografie jsme nahlédli i do mateřské školy v Itálii. Slovensko jsme si připomněli písničkami, pohádkou a tatínek od Anetky nám povídal o své zemi. Pozvání mezi děti přijali i rodiče Olivie, kteří přišli v národních barvách a o Itálii si připravili velmi poutavou prezentaci. Rodiče Adelinky z Ukrajiny také povídali o jejich tradicích a národních zvycích, ukázali dětem fotografie, pustili tradiční písničku. Děti s nimi počítaly do deseti v různých jazycích, zajímala je slovíčka: „Jak se to řekne u vás?“

Naši dopolední besedu zakončil povídáním tatínek Emilky z Vietnamu. Rodiče nám připravili ochutnávku jejich tradičních pokrmů, pečiva, ovoce a čajů.  Nejhezčí chvilka nastala, když si rodiče z různých národů sedli ke kulatému stolu a při šálku čaje si sdělovali informace o svých zemích. Je to dobrá ukázka toho, že porozumění světu v širších souvislostech a schopnost společně komunikovat v neustále se měnících podmínkách jsou nezbytným předpokladem pro osobní úspěch a spokojenost každého jedince i celé společnosti. Myslíme si, že léta předškolního vzdělávání jsou tím pravým časem, kdy je na místě využít přirozené zvídavosti dětí k vysvětlování rozdílnosti mezi jednotlivými kulturami a jejich hodnotami. Rodičům patří velké poděkování, že si našli chvilku a přišli mezi nás do naší mateřské školy Klíček.

Ivana Garajová

učitelka MŠ Klíček, Prim. Hájka, Uh. Brod