Agresivní dítě?

Anton Hergenhan
Praha, Portál 2017

Některé děti nás „dovedou potrápit“, nevíme si s nimi rady, veškeré naše pedagogické zkušenosti jdou stranou, protože se nám prostě nedaří je „zpacifikovat“. Jsou to ty děti, které napadají ostatní, nadávají jim, berou jim věci a řeší své problémy „ručně stručně“. Psycholog a terapeut Anton Hergenhan ale tvrdí, že někdy je problém jinde, že „malý agresor“ svým nepřístojným chováním reaguje na to, co se děje, a že jeho chování je symptomem hlubšího problému. I proto je ostatně za názvem jeho knihy otazník. Anton Hergenhan má navíc s dětmi, které se nechovají tak, jak by měly, osobní zkušenost, kterou se pokusil přetavit do útlé, ale velmi inspirativní knihy. Je zastáncem systemického přístupu, a proto se nad agresivním chováním zamýšlí jinak. Není to pro něj něco, co je třeba, ideálně i s „agresorem“, vymýtit, ale spíše je to výzva k pedagogické intervenci, která nebere zúčastněným jejich sebeúctu. Základními kritérii jeho přístupu jsou osobní účast, kdy se „snížíme“ na úroveň dítěte a mluvíme s ním jako rovný s rovným, a vedení, které ale dítěti zachovává jeho svéprávnost a respektuje ho. Dále sem patří výslovná identifikace zdrojů a schopností, které máme k dispozici, a pozitivní vnímání symptomu. To je možná něco, nad čím se zarazíme. Co může být pozitivního na tom, že jedno dítě druhému rozsype hračky? Když se na věc podíváme s nadhledem, možná zjistíme, že údajný agresor se ve skutečnosti brání. V terapeutickém procesu pak nesmí chybět návrh řešení ze strany dítěte a do řešení musí být zapojeny jeho vztahové osoby.Celou knihou nás provázejí dva terapeutické rozhovory, které jsou tím nejcennějším, co kniha nabízí. Mohou nás inspirovat, dodat nám odvahu k tomu, abychom se na agresivní chování podívali z jiných úhlů pohledu. Je agresor opravdu agresorem? Kdo má přijít na to, jak věci napravit? Zvládnou děti zjistit, co se skutečně stalo, a najít z bludného kruhu agrese cestu ven? Pokud se k nim budeme chovat jako k „opravdovým lidem“, určitě ano. 


Jana Pokorná


 


-red-