Školy a ochrana osobních údajů

Jméno, bydliště, datum narození. To vše jsou osobní údaje, s nimiž během své práce nakládáme. Jak zacházení s nimi ovlivní nové nařízení známé pod zkratkou GDPR? Na to odpovídá metodika MŠMT ČR a také JUDr. Hana Marvanová.


Škola či školské zařízení obvykle zpracovává především osobní údaje učitelů, žáků, rodičů žáků a dalších zákonných zástupců, nebo dokonce třetích osob. „Tito lidé mají mimo jiné právo, aby jejich osobní údaje byly po určité době vymazány. Nejedná se však o právo nové, neboť jej znala již předcházející právní úprava. Ačkoli se tedy jedná o kontinuitu v přístupu k ochraně osobních údajů, nelze odhlížet od toho, že nová právní úprava je mnohem podrobnější, než byla ta dosavadní,“ uvádí ministerstvo školství ve své metodice.


Právnička Hana Marvanová, která v současné době působí jako vedoucí právního oddělení Úřadu pro ochranu dat, se ochraně osobních údajů věnovala na tradičním prosincovém sněmu Společnosti pro předškolní vzdělávání, kde se snažila především rozptýlit obavy s touto úpravou spojené. „Myslím si, že strašák, za něhož se GDPR považuje, je příliš velký. Pokusím se poskytnout vám informace a také rozptýlit vaše obavy,“ uvedla právnička své vystoupení. 


Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová