Podněty školskému ombudsmanovi


Školský ombudsman řešil v uplynulém školním roce opět téměř dva tisíce podnětů. Jednalo se zejména o spory mezi učiteli a vedením školy, rodiči a učiteli a mezi žáky navzájem. Zvýšené množství dotazů a stížností souviselo také s realizací konkurzů na posty ředitelů škol a školských zařízení. Hlavním tématem ombudsmana Ladislava Hrzala zůstává nadále řešení šikany na školách a problematika nezdravého klimatu na školách.


 „V novém školním roce doporučuji se nadále zaměřovat na pozitivní klima ve školách, protože to sbližuje jak učitele a žáky, tak vedení školy i rodiče,“ řekl k výroční zprávě ombudsman Ladislav Hrzal a pokračoval: „Uvažuji proto o společném jednání organizací, které se klimatem ve školách zabývají, jako jsou například Linka bezpečí, nenechtobyt.cz nebo sdružení AISIS, s cílem propojit jednotlivé programy a najít vhodnou formu spolupráce tak, aby to bylo pro terén přínosné.“ Školský ombudsman Hrzal kromě šikany a konkurzů na ředitele řešil v loňském školním roce také dotazy ohledně nepřijetí dětí do mateřských, základních i středních škol, dotazy ohledně přezkumů maturit nebo stížnosti na samotný průběh maturitních zkoušek.


MŠMT ČR


 


Obrázek z MŠ Pražská, Písek.


-red-