Sněm Společnosti pro předškolní výchovu 2018


Společnost pro předškolní výchovu zve na tradiční sněm, který se letos koná v úterý 4. prosince v čase 8.30–16 hodin, v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1. NA programu budou zajímavé příspěvky z oblasti předškolního vzdělávání a těšit se můžete i na diskusi k tématu společného vzdělávání v MŠ. Více informací a kontakt naleznete zde: http://www.spvcr.cz/.


-red-