Příroda kolem nás

„Nezachráníme všechno, co bychom chtěli, ale zachráníme mnohem více, než kdybychom se o to vůbec nepokusili.“ V Mateřské škole Čs. exilu v Ostravě-Porubě se již dlouhá léta věnujeme různým oblastem environmentální výchovy (EV) a slova sira Petera Scotta pro nás byla velkou inspirací.


Jsme školka se třemi běžnými a čtyřmi speciálními třídami a EV je protkáno celé školní kurikulum. V roce 2018 probíhá realizace dvou projektů dotovaných městským obvodem Poruba. Projekt s názvem „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“ běží třetím rokem. Stanovili jsme si několik etap projektu, kdy jsme s dětmi pracovali na zahradě – cílem bylo dětem představit některé druhy rostlin, stromů, hmyzu, vysvětlit jim některé procesy, které v nich probíhají, naučit je pozorovat změny v závislosti na ročním období, všímat si detailů, nadchnout je pro přírodu, pokusy a pozorování. V praxi to vypadalo tak, že jsme s dětmi sázeli bylinky, jahody, rajčata či muškáty, stavěli hmyzí domečky, krmili a pozorovali s videokamerou ptáčky v ptačí budce, experimentovali a také jsme tvořili mandaly z přírodnin. O vše, co jsme vysázeli, jsme pravidelně pečovali a sledovali jsme změny – barvy, tvary, detaily. 


Vrbičkové iglú


Na školní zahradě jsme si díky projektu mohli nechat vysadit iglú z vrbového proutí, kterou zaléváme dešťovou vodou. A protože všechny děti milují vodu, postavili jsme si venkovní vodní stěnu, kde si děti mohou hrát s vodou donekonečna.


V dalších fázích projektu jsme se zaměřili na poznávání přírody interaktivně – děti pracovaly na interaktivní tabuli s výukovým programem „Barevné kamínky“, s mobilní aplikací „Co to tu kvete“, kdy intuitivně hledaly názvy a popis jednotlivých volně rostoucích květin, s aplikací „Bird melody“ se učily rozeznávat středoevropské ptáky podle jejich zvuků nebo zkoušely poznávat rostliny s atlasem rostlin.


Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 nebo v online archivu.

-red-