Země česká, domov můj


Nikdy nezapomenu na vyprávění a chvíle strávené s mojí milovanou babičkou, narozenou koncem 19. století. Vyprávěla mi nejen zážitky ze svého dětství, ale též o období vzniku Československé republiky v roce 1918.


Na podzim jsme si připomínali 100. výročí založení ČSR. Ve školní družině jsme dětem přiblížili významné dny projektovým týdnem „Kde domov můj“. Nejenže jsme s nejmenšími společně vyzdobili okna budovy a dětskými kresbami zkrášlili chodby i třídy ke slavnostnímu dni otevření školy, ale pozvali jsme si na besedu i milého hosta – dědečka pana Petra Hodného. Svým poutavým povídáním dětem připomněl vznik ČSR a vzpomínal na období, kdy navštěvoval jako žák hulínskou školu, která též v tyto dny oslavuje šedesáté výročí. Celodružinovou hrou jsme si vštípili do hlaviček státní symboly a vědomosti, které by každý z nás o své vlasti, své domovině měl mít.  
To, že v knihách a knihovnách se ukrývá tolik moudrosti, víme. Proto jsme s dětmi navštívili i tyto prostory. Paní knihovnice nám nabídla krátkou procházku časem, kdy jsme se mohli všichni zamyslet, co za celé století se změnilo, čím vším si republika prošla.


Sám T. G. Masaryk řekl: „Člověk bez národu by byl ničím.“ A měl pravdu. Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách… a tam je přesně domov můj.


Eva Formánková, ŠD Hulín 

-red-