Poznáš, co se najde doma a co patří ven? Zakroužkuj zeleně to, co patří ven, a modře to, co patří domů. Pak si obrázky vybarvi.


Námět: Mgr. Marie Těthalová


Ilustrace: Patricie Koubská


Mgr. Marie Těthalová