Naučné stezky ve vzdělávání dětí

Ve vzdělávání dětí stále hledáme cesty, jak je zaujmout a motivovat je, aby se chtěly učit a učení je bavilo. V předškolním věku je to celkem jednoduché, i když i zde se promítá vliv nadmíry podnětů a přeorganizovanost času dětí.V naší mateřské škole se snažíme jít cestou přirozeného vzdělávání a učení přenést ven. Je to pro děti atraktivní, protože v místnostech pobývají větší část dne. A pokud i školka omezuje pobyt venku kvůli různým důvodům, ať už nevlídnému počasí, či nevhodnému oblečení dětí, není to dobře. Naše zkušenost nám ukázala, že vzdělávání dětí venku je pro ně záživnější, bohatší a i komplexnější. A proto tak často pobýváme nejen na naší ukázkové přírodní zahradě, ale i v okolním přírodním prostředí, které nám umístění našeho městyse nabízí.


Na vzdělávání venku se však musíme pečlivěji připravit. Měli bychom znát lokalitu, kam s dětmi vyrazíme, aktuální předpověď počasí (aby naše plány nezhatil třeba silný déšť), s rodiči domluvit oblečení do terénu a připravit je na to, že můžeme přijít umazaní. Také veškeré pomůcky musíme „sbalit na cestu“. Pokud jsme jen na zahradě školky, případný nedostatek či komplikaci vyřešíme návratem do školky. Jsme-li ale v terénu, pak nám nezbývá než improvizovat. Ale i taková improvizace může být přínosem.


Stezka na míru


Náš městys leží v nádherné krajinné lokalitě Českomoravské vrchoviny a Žďárských vrchů. Nablízku je i Přírodní park Bohdalovsko.  V Novém Veselí máme nablízku nejen les Holetín, ale i několik rybníků, které přímo vybízí k tomu, abychom se o vodě a životě v ní chodili učit k nim. A to bylo i naším společným cílem v rámci spolupráce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nové Veselí s městysem Nové Veselí. Díky bohatým zkušenostem s terénním vzděláváním dětí získaným na seminářích SEV Chaloupky jsme spolu s kolegyní ze ZŠ Evou Novákovou iniciovaly realizování Vodní naučné stezky kolem rybníku Veselák. Stezka se realizovala ve dvou etapách v letech 2015–2017 a byla podpořena z grantového programu Kraje Vysočina. A my ji můžeme využívat jako další formu vzdělávání dětí nejen předškolního věku.


Práce na vybudování stezky nás velmi bavila a bylo báječné si ji vlastně „šít na míru“ našim vzdělávacím potřebám. Věděly jsme, že obsahová náplň musí nabízet variantu informací jak pro děti MŠ, tak pro žáky ZŠ. Zároveň jsme také věděly, že stezku je potřeba vybavit interaktivními prvky, aby získávání informací a poznatků bylo pro děti záživnější. Také jsme chtěly, aby naše stezka byla unikátní nejen lokalitou, ve které se nachází, ale i grafickým zpracováním. Další kritérium, které muselo být zohledněno, bylo i zacílení na širší vrstvy obyvatel napříč věkovými kategoriemi. Takže bylo nutné skloubit vzdělávací potřeby základní a mateřské školy se zájmovými potřebami obyvatel a návštěvníků Nového Veselí. Proto jsme spolu s městysem zorganizovaly besedu, kde jsme blíže představily naše představy a diskutovaly jsme o nich s veřejností. K tomuto účelu jsme připravily i prezentaci:


Vodní stezka kolem rybníku Veselák


* stezka jako součást koncepce EVVO městyse


*naučná stezka


*využití pro vzdělávací, ale i turistické účely


Vzdělávací záměry stezky pro školské subjekty


* nabízí možnost prožitkového a interaktivního učení  


* seznamuje děti s rybníkem, jeho okolím, životem uvnitř i vně, s přírodními zákonitostmi, koloběhem vody, s aktivitami spojenými s vodou atd.


* nabízí nové formy vzdělávání a pedagogických přístupů – terénní vzdělávání, praktické činnosti, reálné pozorování, experimentování atd.


Vzdělávací záměry stezky pro veřejnost


* seznamuje veřejnost s přírodní lokalitou Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy a Přírodním parkem Bohdalovsko


* nabízí rozmanité podmínky pro aktivaci pohybového aparátu co do schůdnosti různých povrchů stezky a variability terénu 


Ke spolupráci na realizaci stezky jsme oslovily paní Blanku Ponížilovou, která se zabývá grafickým obsahem naučných stezek, dělá jejich návrhy, zpracovává informace, a hlavně kreslí celý obsah jednotlivých infopanelů, nebo chcete-li zastavení (tak jsme je nazvaly my). Nejedná se tedy o použití fotografií z fotobanky, což této stezce dodává punc originality. Výrobu a montáž jednotlivých panelů dělal truhlář z Nového Veselí, se kterým dlouhodobě spolupracujeme a umí reagovat na naše specifické potřeby a požadavky.


Placená zóna

-red-