Lesní pedagog v Mateřské škole Podlesí u Příbrami

Netradiční zážitek, poutavý výukový program, klidný a trpělivý přístup k dětem. Přesně těmito slovy lze popsat dopoledne strávené s Ing. Petrou Večeřovou, lesní pedagožkou Vojenských lesů a statků České republiky, divize Hořovice.


Ing. Petra Večeřová se svou fenkou Almou nás naprosto nadchla svým profesionálním přístupem. MŠ Podlesí u Příbrami se nachází v bezprostřední blízkosti lesa, což nám umožňuje být i s dětmi v neustálém kontaktu s přírodou. Této výhody využila i Ing. Petra Večeřová.


Samotnému dvouhodinovému výukovému programu předcházela důkladná příprava. Petra si zmapovala terén v lese, připravila dětem trasu, vyznačila fáborky stanoviště s úkoly, důmyslně rozmístila ke stromům rohy a paroží. Děti si Petru zamilovaly na první pohled a pod jejím vedením postupně nacházely jednotlivá stanoviště. Na každém stanovišti se dozvěděly různé zajímavosti o zvěři žijící v lese, o stáří stromů i o tom, jak malé děti mohou lesu a zvěři pomáhat.


Bonusem na konci trasy byly rozmístěné půlené obrázky zvěře umístěné na stromech. Každé dítě mělo za úkol najít druhou polovinu vybraného obrázku. Ještě jsme společně postavili z přírodních materiálů ohradu pro zvířata z farmy a zahráli si hru na zvířátka z lesa a zvířátka ze statku. Prostě vše bylo dokonale promyšlené a uzpůsobené pro děti předškolního věku. Nesmím zapomenout ani na přinesené výukové materiály. Dětem se vůbec nechtělo loučit a za odměnu Petře zazpívaly


a udělaly si společnou fotografii.


Do MŠ nám chodí v průběhu školního roku mnoho nabídek výukových programů, ale ze všech, které nám byly prezentovány, bychom chtěly vyzdvihnout právě program VLS DĚTEM.


Lesní pedagogika jako moderní forma komunikace s veřejností je nejjednodušší cestou, jak lesníci mohou přiblížit široké veřejnosti prostředí lesa a funkce lesního hospodářství nenásilnou a zejména interaktivní formou (aktivizační metody a formy zážitkového učení). Autentická prezentace lesnictví lesním pedagogem ukazuje, jak může vypadat partnerství mezi člověkem a přírodou k užitku a prospěchu obou. 


Primárním komunikačním cílem lesní pedagogiky je zprostředkování povědomí o funkcích lesa (hospodářské, ochranné, společenské, rekreační a ekologické), o přiměřeném odpovědném chování v lese a o úctě k tvorbě lesního prostředí, především formou zážitkových aktivit přímo v lese pod vedením odborníka – lesníka, který absolvoval kurz lesní pedagogiky. Dále lesní pedagogika nabádá k dodržování pravidel, zákonů a ochraně majetku. Tím také podporuje vědomí odpovědnosti občanů za vlastní chování.


Vše o výukových programech se dozvíte na webových stránkách Vojenských lesů a statků České republiky. Vřele všem doporučujeme. A ještě jedna poslední, nicméně důležitá informace pro všechny školky i školky – výukové programy jsou zdarma.


 


Za kolektiv MŠ Podlesí Hana Šínová


 


 


-red-