Smyslová zahrada na Proseku

Na pražském proseckém sídlišti se mezi obyčejnými paneláky skrývá mateřská škola, kterou navštěvují děti s různými handicapy. 12. června se v této školce slavnostně otevřela smyslová zahrada, která má terapeutický i environmentální záměr.

Školka je součástí ZŠ a ZŠS Bártlova v Praze 9 a jejím vedením je pověřena zástupkyně ředitelky Mgr. Jitka Urbanová. Koordinátorkou projektu smyslové zahrady je Alena Nezbedová. S oběma jsem se sešla krátce před otevřením smyslové zahrady, abych se dozvěděla o projektu, ale i o samotné mateřské škole něco víc. „Naše mateřská škola přijímá výhradně děti s nějakým vzdělávacím oslabením. Chodí k nám děti s mentálním postižením, s autismem, se zdravotním postižením…,“ charakterizuje školku Jitka Urbanová. „Také zde máme děti s těžšími logopedickými problémy, jako je třeba vývojová dysfázie, a které to v běžné školce ani s asistentem nezvládaly. A máme tu také děti s ADHD.“ V každé třídě pracují dvě učitelky, které se překrývají, a k nim dva asistenti. Ve třídě je zhruba 10 dětí.

Podpůrné programy

Dětem v mateřské škole, jako je ta v Litvínovské ulici na Proseku, se samozřejmě dostává speciálněpedagogické péče. Mimo to ale školka nabízí i další podpůrné programy. „Zajišťujeme i logopedickou péči a také rehabilitaci. Dvakrát měsíčně mají děti canisterapii, kterou mají moc rády. Jednou za týden k nám dochází psycholožka. A máme i saunu. Na podzim a na jaře máme plavecké kurzy a v meziobdobí se děti saunují. Plavecký výcvik není samozřejmě úplně pro každého, bazén je plný nečekaných podnětů, dítě musí dobře chápat pokyny, takže se někdy domlouváme, že dítě začne chodit plavat až v předškolním věku,“ popisuje Jitka Urbanová.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová