Veselé zoubky

Beseda na téma Veselé zoubky patří k velmi hezkým aktivitám naší mateřské školy. Organizujeme ji pro velký zájem několikrát do roka. Tato březnová beseda proběhla ve třídě Tygříků v 81. MŠ v Plzni v Hodonínské ulici. Sešla se zde parta dětí z obou tříd. Tygři a Bobři vyslechli krátkou pohádku, která nikoho nenechala na pochybách. Už víme, proč je zub někdy veselý a někdy smutný. Paní zubařka, která si pro nás aktivitu přichystala, s sebou měla rekvizity, které později využívala k různým činnostem. Zpětná vazba hrou potvrdila, že děti naslouchaly opravdu pozorně a dokázaly vybrat něco dobrého a hlavně zdravého na zub.

Byla to velice příjemná hodinka, prožitá v přátelské atmosféře. Děti reagovaly spontánně. Opět se potvrdilo, že časté opakování stejných akcí je pro děti přínosné. Mohou si ověřit svoji vlastní znalost o ústní hygieně. Některé ztratí ostych před zubařem. Besedy jsou na stejné téma, ale přesto proběhnou vždy v originálním podání. Hodně záleží na připravenosti lektora a na ochotě dětí spolupracovat s ním. Jde o společné působení celého pracovního týmu. Veškeré dovednosti a znalosti následně vyzkoušíme prakticky při čištění zoubků. V centru aktivity Domácnost chystáme zdravé občerstvení. V Ateliéru vytváříme moudrý zub, na který děti kresbou zachytí ty nejdůležitější momenty z besedy. Teď už víme, jak si poradit se zubním kazem, a hlavně jak se mu vyhnout.

Bc. Věra Šimicová

učitelka 81. MŠ Hodonínská 53, Plzeň

-red-