Proč děti potřebují rovnátka

Ortodontická léčba je důležitá pro vylepšení špatného postavení zubů, což často způsobuje předčasná ztráta zubů dočasných. Tato ztráta je však většinou zbytečná – stačilo by od začátku správně pečovat o zuby dítěte, tedy účinně je čistit, ale také výrazně méně mlsat sladkosti a slazené nápoje. Rovnátka by pak většinou nebyla potřeba a ještě bychom značně ušetřili…

„Důvody, proč děti potřebují rovnátka, jsou buď neovlivnitelné, nebo ovlivnitelné. Mezi ty, které neovlivníme, patří vady skusu (obrácený skus, zkřížený skus, převislý skus), retence zubů (zuby jsou založené, ale neprořezávají se), ageneze (nezaložení zubů), nadpočetné zuby nebo nedostatek místa pro všechny zuby (stěsnání zubů). Ovlivnitelným důvodem pro ortodontickou léčbu jsou pak důsledky předčasné ztráty dočasných zubů – dítě potřebuje rovnátka vlastně jen kvůli zanedbané péči o dočasný chrup. Důležitou úlohou dočasného chrupu je totiž zajistit místo pro stálé zuby,“ uvedla zubní lékařka MUDr. Hana Zallmannová, ředitelka Českého zeleného kříže a projektu Dětský úsměv.  

„Za předčasnou ztrátu dočasného zubu se považuje ta, která nastane 1–1,5 roku před předpokládaným fyziologickým prořezáním stálého nástupce. Například dolní dočasná pětka by měla vypadnout kolem jedenáctého roku dítěte. Pokud je nutné tento zub kvůli kazu vytrhnout v devíti letech nebo dokonce dřív, jde o jeho předčasnou ztrátu,“ vysvětlila MUDr. Zallmannová a dodala, že čím dříve ztráta dočasného zubu nastane, tím závažnější má důsledky. Mezi tyto důsledky patří např.riziko posunu okolních zubů, sklánění zubů do mezery vzniklé po extrakci (vytržení) zubu, omezení růstu čelisti v místě extrakce, zmenšení prostoru pro zařazení stálého nástupce, deformace okluzní roviny – může být ovlivněn fyziologický skus, nedostatek prostoru v zubním oblouku vyžaduje někdy i extrakci stálých zubů, které by se bez předčasných ztrát do oblouku vešly.

Jestliže jsou důsledky ztrát dočasných zubů závažné, může lékař navrhnout ortodontickou léčbu. Nezáleží však jen na stavu chrupu, ale také na rodičích i na samotném dítěti. Pokud rodiče ortodontickou léčbu z nějakého důvodu odmítnou, dítě se nenechá ošetřit nebo si zuby nezačne dobře čistit, problém se nevyřeší a dítě si ponese následky i v dospělosti. 

„Předčasné ztráty předních zubů jsou méně závažné. Mají vliv hlavně na správnou výslovnost
a polykání. Mohou vést k rozvoji zlozvyku a nesprávné poloze jazyka. A jsou pro dítě estetickým handicapem. Předčasné ztráty dočasných stoliček však mají dalekosáhlejší následky. Nejzávažnější jsou ztráty dočasných stoliček před prořezáním první stálé stoličky (šestky). Šestka se posune dopředu a zabere místo stálé pětce, která se později nemá kam prořezat,“ vysvětlila MUDr. Zallmannová.

Někdy však dítě potřebuje rovnátka i z důvodu, který ovlivnit nemůžeme, a předčasná ztráta dočasných zubů situaci ještě zhoršuje. Při předčasných ztrátách dočasných zubů se totiž ortodontická léčba zahajuje dříve, než se prořežou všechny stálé zuby – s léčbou je potřeba začít dřív. Tím se ovšem prodlužuje doba, kdy dítě nosí rovnátka, v porovnání s léčbou vad, na kterých se nepodílela předčasná ztráta zubů. 

Placená zóna

PhDr. Helena Chvátalová