Pedagogické vzdělání nemá 9000 kantorů


„Při přepočtu na plné úvazky stále působí ve školách 8945 učitelů bez řádného pedagogického vzdělání ze 135 333 kantorských úvazků v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. To je necelých sedm procent,“ uvedlo 11. září Právo. Podle dostupných informací je problém do značné míry způsoben nedostatečnými platy pedagogů, které především v předškolním a základním vzdělávání nedosahují potřebné výše. Učitelé, od kterých se navíc očekává, že se budou kontinuálně vzdělávat a že budou kultivovat své pedagogické schopnosti a dovednosti, odcházejí mnohdy „za lepším“ na nepedagogická pracovní místa. Odchody se týkají jak mladých učitelů, kteří plánují založit rodinu a pořídit si samostatné bydlení, tak pedagogů, kteří jsou v letech, kdy se plat již započítává do důchodového výměru. Alarmující počet nekvalifikovaných pedagogů zjevně nechává státní orgány v klidu. I přes neustálé sliby ohledně zvýšení platů se nic moc neděje.

-red-