Dyskorunka 2019

DYS-centrum Praha®,z.ú., zve na tradiční prodejní výstavu a odbornou konferenci Dyskorunka. Výstava a konference se konají 28. 11. 2019 od 9.00 do 16.00 na adrese Karlínské náměstí 7, Praha 8 (Karlínské spektrum – DDM hl. m. Prahy).

Dyskorunka je tradičně věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování. Učitelé i rodiče zde naleznou inspiraci pro každodenní práci i pro zábavné učení se žáky všech věkových kategorií, bez ohledu na jejich speciální potřeby. Výstava se každoročně zaměřuje na prezentaci a prodej publikací, pomůcek a počítačových programů pro předškolní přípravu, pro výuku na 1. a 2. stupni základních škol i pro střední školy. Součástí celé akce je rovněž odborná konference akreditovaná MŠMT ČR, věnovaná vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými poruchami učení. V průběhu přednášek, seminářů a dílen budou představeny aktuální trendy ve vzdělávání, nově vzniklé metody, pomůcky, pracovní listy i učebnice pro uvedenou cílovou skupinu.

Celá akce je určena odborné i laické veřejnosti. Další informace o konferenci jsou k dispozici na www.dyscenrum.org/dyskorunka.

-red-