Vznikl Národní pedagogický institut České republiky

Od 1. ledna 2020, po sloučení Národního ústavu vzdělávání (NÚV) a Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV), vznikl Národní pedagogický institut. Toto sloučení vyvolává řadu otazníků a otazníky se množí i ohledně smyslu nového „malého ministerstva“. Zaměstnanci obou sloučených institucí totiž velmi dlouho nevěděli, zda bude jejich místo zachováno, nebo zda se sloučením zanikne, a stejně tak není úplně jisté, zda a jak bude institut plnit své funkce, jimiž by mělo být zajištění dalšího vzdělávání a také kurikulární podpory pedagogů.

MŠMT ČR po zhodnocení osmi let fungování obou organizací uvedlo, že „lze konstatovat, že hlavními důvody pro připravovanou fúzi obou organizací jsou překryvy některých vykonávaných činností (zejména v oblasti DVPP) a neefektivní rozdělení vymezených kompetencí, a to nejen mezi uvedenými organizacemi, ale i mezi nimi a MŠMT. Dalšími důvody pro vzájemné propojení obou organizací je také potřeba prohloubení koordinace Individuálních projektů systémových (IPs) a zajištění výstupů z těchto projektů pro nadcházející roky s maximálním využitím pro další rozvoj vzdělávání v ČR. Významný přínos navrhované změny je rovněž spatřován v provázané koordinaci činností, které dosud vykonávají obě organizace, na regionální úrovni prostřednictvím krajských pracovišť.“ Kritické hlasy ale tvrdí, že se jedná především o úsporná opatření a že nově vzniklý institut představuje řešení pro řešení. Jisté je jen to, že až následující měsíce ukážou, zda se představa ministerstva školství vyplnila.

-red-