Rok Jana Amose Komenského

Jan Amos Komenský (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam) byl jeden z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů, Učitel národů, kterého lze právem označit za zakladatele moderní pedagogiky. Byl tvůrcem ucelené pedagogické soustavy v českých zemích a autorem mnoha učebnic. Jeho věhlas překročil hranice nejen naší země a střední Evropy, ale také celého kontinentu. Letos vzpomínáme na 350. výročí jeho úmrtí a v roce 2022, do kdy se budou konat různé akce týkající se této významné osobnosti, se připomene 430. výročí jeho narození.

Na Učitele národů vzpomíná i časopis Informatorium 3–8. Na prostřední dvoustraně tohoto vydání naleznete komiks, který připomíná Komenského významné dílo Informatorium školy mateřské. Ačkoli se tato kniha týká především toho, jak se o dítě do šesti let má starat jeho rodina, je inspirací i pro ty, kteří malé děti vychovávají a vzdělávají. Přejeme vám příjemné čtení.

-red-