Čím je pro děti hra?

Zábavná činnost, při které si děti užijí spoustu legrace. Něco se při ní naučí, ani nevědí jak. O tom, proč děti potřebují hru, jsem si povídala s Naděždou Kalábovou, autorkou řady oblíbených knih her pro děti.

Podle Naděždy Kalábové je hra pro děti nejpřirozenější činnost, během níž se ve vymezeném prostoru a času pouští do řešení úkolů. „Hra tak všestranně a cílevědomě usměrňuje dětský vývoj a celou dětskou osobnost a dává dětem možnost rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti, nevšedním způsobem využít volný čas, zažít nejen legraci, ale i dobrodružství,“ vysvětluje.

Malé děti jsou aktivní bytosti. Neměly by se ale místo her věnovat spíše něčemu důležitějšímu? „Myslím si, že hra je pro každé dítě velmi důležitá. Když si děti hrají, nenásilnou formou získávají vědomosti, rozvíjejí svou slovní zásobu a zároveň se učí komunikovat a spolupracovat ve skupině. Hra je dobrý prostředek proti životní jednotvárnosti, zábavným způsobem poskytuje dítěti nápady k soutěžení, možnosti měřit si síly s ostatními, prožívat napětí a neustále očekávat nové zážitky. Herní činnost nám dospělým poskytuje dostatek příležitosti pozorovat reakce dětí na předem dohodnutá pravidla, jejich aktivitu, fantazii, nápaditost, tvořivost, zručnost, samostatnost,“ říká Naděžda Kalábová.

Hra s sebou nese svobodu

Co je cílem hry, když pominu zábavu? „Cílem je naučit děti řešit problémy, komunikovat mezi sebou, se svými kamarády ale i společně s dospělými, naučit se řešit nejrůznější situace správným či žádoucím způsobem. Velký důraz při hrách je směřován na svobodný projev dítěte, uplatnění vlastních nápadů a myšlenek, většina z nich navazuje zábavnou formou na praktické využití znalostí a dovednosti z vyučování,“ odpovídá Naděžda Kalábová.

Protože autorka Kalábová je zároveň zkušenou vychovatelkou školní družiny, ptala jsem se jí i na to, co hra a škola nebo školní družina. Hodí se to k sobě? „Škola i družina jsou součástí života dítěte a neodmyslitelně k sobě patří. Hlavní význam pro utváření osobnosti dítěte má jeho život ve škole i v mimoškolní činnosti. Zde se vytvářejí počáteční kolektivní vztahy mezi dětmi, vztahy přátelství a kamarádství. Vztahy mezi dětmi vznikají pomalu a nejsou pevné, často se mění, snadno se rozpadají. Zpevňují se při hrách v rámci nejrůznějších herních aktivit.“

Jak si s dětmi hrát?

Zdá se to snadné, děti si přece hrají samy. Ale můžeme, byť jen trochu, dětskou hru nějak moderovat? „Při realizaci jednotlivých her a úkolů s dětmi komunikujeme, upřesňujeme pravidla, vysvětlujeme, čemu děti nerozumí, odpovídáme na případné nejasnosti, diskutujeme nad vzniklými problémy, řešíme vzniklé situace. Děti vedeme k rozvíjení slovní fantazie, protože děti mohou nejrůznější úkoly a hry upravovat, přetvářet, ale zapracovat do jednotlivých aktivit i nápady vlastní,“ doporučuje Naděžda Kalábová. 

Placená zóna

-red-