Věnujeme se polytechnice, ekologii i zdravému způsobu života

Mateřská škola Přemyslovců v Lounech se nachází na okraji města, poblíž městského parku. Její ředitelka Mgr. Martina Holubová oceňuje, že díky výhodné poloze školky mohou děti trávit čas nejen na školní zahradě, ale právě i v parku.

„Školku tvoří čtyři třídy a patří mezi dvě největší školky v Lounech. K dnešnímu dni máme zapsané 103 děti. V nejmladší třídě Berušek jsou děti zpravidla od dvou do tří let, v druhé třídě Ježků máme děti od tří do čtyř a půl roku. Ve třetí třídě Sluníček jsou děti od čtyř a půl do šesti let a v nejstarší třídě Mravenců máme děti od pěti do sedmi let,“ vypočítává Martina Holubová. „Sice můžeme přijmout až 28 dětí na třídu, současně ale musíme dodržet bezpečné prostředí pro tyto děti. V září míváme v nejmladší třídě obvykle 22 až 24 dětí, a když se třída stmelí, přijmeme pak v lednu případně ještě další. Ve starších třídách pak přijímáme dětí více.“

S malými dětmi pomáhá chůva

I když je v nejmladší třídě nižší počet dětí, práce s nimi nese své nároky, dětem je třeba pomáhat s jídlem, oblékáním, tu a tam se stane „nehoda“ a také adaptační období může být náročnější než u dětí starších. „Ano, je to náročná práce, občas nám v září nastoupí dítě, kterému byly dva roky teprve v červenci,“ potvrzuje ředitelka. „Od září tohoto školního roku pracují v této třídě tři pedagogové. Jedná se o dvě paní učitelky na plný úvazek a současně zde pracuji já, mám tři hodiny přímé práce denně. Ještě nám pomáhá chůva, která má také plný úvazek. Její mzdu hradíme z šablon, které ale v červnu končí a zatím nevíme, jak to budeme řešit od září,“ říká Martina Holubová.

„Ve třídě jsou vždy souběžně dvě pedagožky a chůva, všechny mají celý den plné ruce práce. Zejména září bývá náročné, některé dítě pláče týden, další tři týdny, pak onemocní a začínáme znova. V každé třídě, tedy i v této, je sprchový kout, takže pokud se něco ‚přihodí‘, chůva dítě opatří. Ve třídě máme pomůcky, které vyhovují takto malým dětem. Osvědčil se nám barevný komunitní kruh, na kterém se ráno posadíme a povídáme si. Děti do ničeho nenutíme, činnosti jim nabízíme. Malinké děti rády cvičí, ale když se jim nechce, sedí stranou a pozorují kamarády. S jídlem jim musíme zpočátku pomáhat, ale postupně se naučí samostatnému stolování. Tyhle malé děti téměř všechny po obědě spinkají. Když děti spát nechtějí, mají alespoň polední odpočinek a po pohádce mohou potichu vstát a věnovat se klidovým aktivitám. To ale platí spíše pro ty starší děti,“ sděluje ředitelka.

Delší překrývání

Mgr. Martina Holubová vzpomíná na jednu inspekční návštěvu před několika lety, která ji navedla k tomu, že zavedla delší překrývání přímé činnosti učitelek ve třídě. Ačkoli má tedy školka provozní dobu 6–16.30, od devíti hodin jsou ve třídě dvě pedagožky, protože se v té době odehrává řízená činnost a ředitelka považuje za účelné, aby bylo tohle období, a následně samozřejmě pobyt venku, co nejvíce pedagogicky pokryto. „Učitelkám se to pochopitelně zpočátku úplně nezamlouvalo, ale časem si zvykly,“ konstatuje. „Díky tomu je možné pracovat s dětmi více ve skupinkách nebo individuálně.“

Díky delšímu překrývání se učitelky mohou věnovat i logopedické prevenci, které slouží vybavené logopedické pracovny, kde děti pochopitelně zaujme velké logopedické zrcadlo, ale také řada pomůcek, které jsou k dispozici. Školka má i výtvarný kabinet v podobě malého ateliéru a disponuje keramickou pecí.

Každá školka se chce něčím vymykat

A platí to i pro lounskou MŠ Přemyslovců. „Naše školka se zaměřuje na tři hlavní oblasti. První se týká ekologie, což vyplývá i z naší polohy. Chodíme a jezdíme na celodenní výlety na hrady, zříceniny nebo do zoologických zahrad či lesoparků. Začali jsme také spolupracovat s Ekologickým centrem Most pro Krušnohoří, které pro nás v lednu připravilo zajímavé setkání týkající se hravého třídění odpadů. Mohly se do toho zapojit všechny děti v jednotlivých třídách,“ uvádí Mgr. Martina Holubová. „Děti nám pomáhají ‚pracovat‘ na zahradě, kam vítr občas donese nějaké odpady. Máme také čtyři mobilní záhony, kde děti pěstují květiny, hrášek nebo ředkvičky. Věnujeme se také polytechnické výchově, děti mají možnost pracovat s běžným nářadím, máme dětský ponk, hrají si i s kinetickým pískem, stříhají, využíváme keramickou dílnu… Jezdí za námi i z agentury Marstafit, která dětem předvádí jednoduché chemické pokusy, což je nesmírně baví.“

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová