Děti s paní učitelkou vyzdobily třídu velikonočními vajíčky. Které je nejvýše? A které nejníže? Kde je vajíček na větvi nejvíce? Kde nejméně? Je na některé větvičce jen jedno vajíčko? (Odhadování počtu a polohy v prostoru pro budoucí počítání.)

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová