Rouška zdraví roušku

Přišlo voňavé, tolik všemi očekávané jaro, avšak nejen hulínská ŠD je smutná, prázdná, bez dětského švitoření, smíchu, bez vychovatelek a bez dětí. V době, kdy každý ještě více chrání své zdraví, ale i zdraví druhých, je nepostradatelná vybavenost, nejen dospělých ale i dětí, rouškou.

Třebaže učitelé se snaží vést domácí výuku přes moderní technologie, vychovatelky připravují podklady pro dětské aktivity a činnosti – mnohé z nás si našly i „nového kamaráda“ – šicí stroj. S radostí a láskou pro své spolubydlící v Hulíně šijeme roušky, které jsou v těchto dnech nedostatkovým produktem.

Při hřejivé myšlence, že využíváme odstřižků, které jsme dostaly do ŠD od maminek a babiček (tímto jim chceme poděkovat), tvoříme a šijeme další, abychom se aspoň pod ústenkami na sebe mohli usmívat.

Pevně věříme, že opět uvidíme pravé úsměvy nejen na tvářích dětí, ale i dospělých, ústenky odhodíme a stanou se minulostí.

Poklidné dny, hodně zdraví.

Za kolektiv vychovatelek 

Eva Formánková

-red-